חישוב פיצויים פטורים ממס הכנסה מחשבון

חישוב פיצויים פטורים ממס הכנסה

חישוב נכון של הפיצויים יגדיל את הפנסיה העתידית של העובד ויאפשר לא משיכת כספים ללא מס בין מקומות עבודה . בחישוב הפיצויים יש להביא בחשבון את הוותק של העובד , את תקופת ההעסקה ואת צורת תשלום השכר לאורך השנים . חישוב נכון ומדויק של כל המרכיבים יזכו את העובד בסכום המקסימלי המגיע לו לפי תקנות זכויות עובדים 2020 

חישוב פיצויים פטורים ממס הכנסה מחשבון

חישוב פיצויים פטורים ממס הכנסה מחשבון

איך מחשבים כמה פיצויים מגיע לי  ?  

הפיצויים תלויים באופן ההעסקה והשכר. הטבלה מסבירה באופן כללי את צורת חישוב הפיצויים לכל צורת העסקה :

תנאי ההעסקה של העובד

כל יחושבו פיצויי הפיטורין להם זכאי העובד

שכר חודשי

משכורת החודשית האחרונה * שנות ותק

( כולל חלקי שנים )

עובדים שעתיים, יומיים( ימי עבודה )

ממוצע יומי / שעות העבודה לחודש – במהלך השנה האחרונה * השכר השעתי שקדם לפיטורין

עובדים המועסקים בשכר קבלני (עובד בקבלנות )

ממוצע שנתי אחרון של השכר לפי 12 תלושי שכר אחרונים ולא לפי טופס 106 

שכר בסיס + עמלות בגין תפוקה / הישגים

שכר בסיס אחרון+ ממוצע שנתי של 12 חודש אחרונים של העמלות

עבור עובד שסבל מהפחתת שכר בשנה שקדמה לפיטורים

ממוצע משוקלל של שתי התקופות לפני ההפחתה ואחריה

שינוי היקף משרה ( הגדלה או הקטנה)

ממוצע משוקלל לפי שכר אחרון

מחשבון פיצויים לפי ותק

אם יש לך סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הסכום שיש בקופה הוא הכסף שתקבל במקרה של התפטרות או פיטורים על פי דין . במידה ולא יש לחשב את שכר הבסיס האחרון כפול הוותק כולל חלקי שנים .  באמצעות מחשבון פיצויים לעובד מפוטר הכולל את כל התקרות לשנת 2020 של מס הכנסה רשות המיסים ניתן לקבל מושג לגבי גובה פיצויים או את ההשלמה שיש למעביד להעביר לקופת הפיצויים שלך. חשוב לזכור שבשנים האחרונות היו תשואות גבוהות יחסית לביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה ולכן ייתכן שיש מספיק כסף בקופה בה חוסכים לך פיצויים .

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]

בחרו את האופציה המבוקשת ואנו נשתדל לתת מענה מיטבי לפנייתכם

אתר הפנסיה זכויות עובדים חישוב פיצויים פטורים מגיע לי במקרה פיטורים. חישוב של פיצויים על ידי כלכלן מוסמך לפי הסכם העבודה שלך , ההפרשות והתשלומים לפנסיה וביטוח מנהלים לאורך תקופת ההעסקה וזכויות נוספות בעת עריכת גמר חשבון בסיום עבודה אצל המעסיק . השאירו פרטים לקבלת שירות מקצועי .