השוואת קרנות פנסיה 2022 תשואות כמה עשה החיסכון

השוואת קרנות פנסיה 2022 תשואות שנה אחרונה 

בעמוד זה מוצגת השוואת קרנות הפנסיה לתקופה של 12 חודש  ,השוואת קרנות פנסיה תשואות שנה אחרונה שנה אחרונה לרגל המשבר הכלכלי. השוואת קרנות פנסיה 2022. תשואות שנה אחרונה .

עוד באתר כמה נשים מרוויחות ?

תמונת התשואות יכולה להיות בעייתית מכיוון שמדובר בתשואות עבר ולא ניתן להבטיח לחוסך את התשואה שהושגה בעבר. בנוסף , יש לתת את הדעת למדד שארפ , מדד זה מציג את יחידת הסיכון שנטלה הקרן על מנת להשיג את התשואה . ככל שמדד זה יותר גבוהה כך הסיכון בקרן יותר נמוך עבור אותה תשואה בקרן אחרת עם מדד שארפ יותר נמוך.

השוואת קרנות פנסיה תשואות שנה אחרונה 

השוואת קרנות פנסיה תשואות שנה אחרונה

מיון קרנות פנסיה חדשות לפי תשואה מצטברת

לתקופה נבחרת 01/2021 – 12/2021.

הפתעה – לא תמיד מסלולי המניות מובילים את טבלת התשואות. ב-12 חודש של תקופת הדוח, דווקא מסלול מחקה מדד של קרן הפנסיה מיטב מובילה את התשואה עם 22.23%. תשואה מדהימה בכל קנה מידה. העניין הוא שגם מדד SP עוקב אחרי מניות ולא אחרי מכשירים סולדים.

בקרן הפנסיה של הפניקס, המסלול לבני 50 ומטה הניב תשואה נאה לא מיקוד במניות.

מסלול הקרן מספר אחוז
תשואה
איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S;P 500 13260 22.23
הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניות 2187 19.88
איילון מיטב מקיפה – מסלול מניות 2105 19.81
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S;P500 13335 19.5
מנורה מבטחים פנסיה – מסלול מניות 2063 19.45
הראל פנסיה – מניות 2175 18.41
מגדל מקפת אישית מניות 2142 18.33
הפניקס פנסיה מקיפה  – מסלול לבני 50 ומטה 9974 17.75
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 1589 17.36
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 2155 17.21
כלל פנסיה מניות 9647 17.09
מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2055 2184 16.92

עובדות חשובות על קרנות הפנסיה בישראל השוואת קרנות פנסיה 2022

במדינה פועלות 7 קרנות מקיפות חדשות. ההבדל בינן לבין קרן כללית הוא בהבטחת התשואה, הבטחה חלקית, המוענקת לעמיתים. בעבר פעלו כ-14 קרנות שבמהלך השנים מוזגו והתאחדו בשל עלויות תפעול גדולות.

קרן הפנסיה הגדולה ביותר בישראל היא מנורה מבטחים פנסיה המנהלת 6,713.4 מיליארד שקל לפי דוח פנסיה נט. סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת 01/2021 – 12/2021 לקרן מקפת איזון אקטוארי הנמוך ביותר, שלילי שעומד על -0.07%.

אז באמת אפשר להשוות קרנות פנסיה ? בעיקר לפי השירות לאורך זמן, התשואה הדמוגרפית ובעיקר היכולת להניב תשואות לעמיתים לאורך זמן. ותביעות…? כבר אמרנו.

מחשבים תשואה בפנסיה?. תחשבו מחדש

השנה נכנס לתוקף שינוי בזקיפת התשואה בקרנות. במקום אגרות חוב מובטחות בשיעור 4.6% על 30% מנכסי הקרן לשיעור תשואה מובטח של 5% על חלק מהנכסים. למה נוצר השינוי?. שאיפה של פקידי האוצר לחסוך כסף מתקציב המדינה. האם זה יצליח להם במקביל להבטחה היחסית של כספי העמיתים?. על זה נאמר ניתן לעתיד לדבר.