השכר הממוצע במשק 2024 מעודכן עם מחשבון

השכר הממוצע במשק 2024 מעודכן עם מחשבון 

ועדת הכנסת אישרה את הקפאת השכר הממוצע ממנו נגזרות קצבאות ביטוח לאומי, מענקים לזכאים וכן לתקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה. סקירת הקפאת השכר הממוצע במשק: גם ב-2022 לא יהיה שינוי.

שכר ממוצע 2924 לפי שטות

שיטה 1 שכר ממוצע 2024:  12,379​

שיטה 2 שכר ממוצע 2024:  12,536

מי מפרסם את הנתון?. השכר הממוצע במשק 2024 מעודכן עם מחשבון

המוסד לביטוח לאומי מפרסם מידי שנה בחודש ינואר עדכון לשכר הממוצע, החוק מגדיר את אופן חישוב "השכר הממוצע" אשר משמש בסיס לחישובים ולעדכונים שונים.

מה המשכורת הממוצעת בישראל

נכון לשנת 2023 השמ"ב עומד על 11,730​ שח לחודש. בתחילת שנת 2024 יעודכן הנתון וצפוי לעלות ב 6%.

טבלאות שכר ממוצע במשק 2024 צילום מסך אתר ביטוח לאומי

טבלאות שכר ממוצע במשק 2024 צילום מסך אתר ביטוח לאומי

מה ההבדל בשיטות חישוב המשכורת הממוצעת בישראל? 

ישנם שני נתונים לערך זה:

  1. האחד משמש למטרות שונות כמו עדכון שכר בכירים, עדכון שכר המינימום ועוד; וחישובו מתבסס על ממוצע השכר למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם ליום העדכון.
  2. סוג השכר השני, משמש לחישוב בסיסי הכנסה לגבייה, בסיס למבחני הכנסה ועוד, והוא כולל גם מרכיב נוסף של פיצוי.

עוד באתר – איך מבררים יתרה בקרן השתלמות? 

השכר הממוצע במשק 2024 מעודכן עם מחשבון

השכר הממוצע במשק 2024 מעודכן עם מחשבון

למה לביטוח הלאומי יש שכר קובע משלו?.

לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב לפי שיטה שנקבעה בחוק, ב-1 בינואר של כל שנה, ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי.

איזה קצבאות יתעדכנו כתוצאה מעליית השכר?

קצבה החשובה ביותר של הביטוח הלאומי היא זו שנקראת קצבת נכות כללית. במשך שנים רבות, בהן לא הייתה אינפלציה, היא צמודה למדד המחירים לצרכן. ואולם בעקבות מאבק הנכים היא הוצמדה למשכורת הממוצעת. בכל שנה הלשכה המרכזית לסטטיקה מעדכנת את הנתון. מה קורה לאחר מכן?. המוסד לביטוח לאומי אמור לעדכן את קצבת ביטוח לאומי 2024.

יתר מענקי הביטוח הלאומי שתלויים במשכורת הממוצעת במשק, כגון דמי אבטלה ומענקים המועברים ישירות לחשבון הבנק של הזכאים- צמודים למדד.

טבלת שכר ממוצע במשק לפי שנים

 

שנת חישוב שיטה 1 שיטה 2
01/01/2024 12,379 12,536
1.01.2023​​​ 11,730​ ​11,870
1.01.2022​​​ 10,428​​​ ​10,551​​
1.01.2021​​ 10,428​​ ​10,551​
1.01.2020​ 10,428​ ​10,551
1.01.2019​​ 10,139​ 10,273​
1.01.2018​ 9,802​ 9,906​
​1.01.2017 9,543​ 9,673​
​1.01.2016 ​9,334 ​9,464
1.01.2015 9123 9260
1.01.2014 8955 9089
1.01.2013 8724 8828
1.01.2012 8503 8619
1.01.2011 8190 8307
1.01.2010 7884 8015