הטבות לתושבי הצפון בבנקים חרבות ברזל

הטבות לתושבי הצפון בבנקים חרבות ברזל הנחיות בנק ישראל 

זה לקחת מעט זמן אולם הנחיות בנק ישראל שפורסמו בתאריך 14/11/2023 מרחיבות את מתווי הסיוע לתושבי הצפון
בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל".  מה בכתבה?. מענקים מביטוח לאומי והקלות הטבות לתושבי הצפון בבנקים חרבות ברזל הנחיות בנק ישראל. התנאים המחייבים לפי הנחיות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. 

מי זכאי הטבות לתושבי הצפון בבנקים חרבות ברזל?. 

הכללת האוכלוסייה המתגוררת ביישובי צפון הארץ. ההנחיות כוללות הגדרת הלקוחות המוגדרים מעגל הראשון במתווה. 

בעלי עסקים ביישובי הצפון, אשר פונו ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23

מתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל.

אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8

אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים 

מי מעניק את ההטבות לפי מתווה בנק ישראל?.

הבנקים וחברות האשראי לפי מתווה מקיף אשר אומץ על ידי הבנקים, ומתווה נוסף שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי,

הטבת בנק ישראל בנושא משכנתאות ללקוחות מעגל ראשון

תקופת דחיית התשלומים – 3 חודשים** (לאחר תקופה זאת תבחן הארכה נוספת)

שיעור ריבית מקסימאלי – לא תהיה כל עלות ריבית בגין סכום הדחייה

עמלות – הדחייה תתבצע ללא חיוב בעמלה

אופן פריסת התשלומים – שלוש חלופות לבחירת הבנק:

1. הוספת התשלומים בסוף תקופת המשכנתא.
2. פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתה.
3. העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של 4 שנים, שמועד פירעונה יחל בחלוף שנה מסוף תקופת הדחייה.

כיצד מתווה בנק ישראל יכול לסייע למפוני הצפון ולעסקים?. 

לדחות, ללא ריבית וללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות

לקבל פטור ממרבית העמלות ופטור מריבית על יתרת החובה עד לסכום של 10,000 ₪

לכמה זמן?. למשך שלושה חודשים מרגע הצטרפותם .

מענק איכלוס לתושבי הצפון טופס הצהרה תשלום יומי

​ביטוח לאומי ישלם מענק אכלוס לתושבי הדרום והצפון שהתפנו באופן עצמאי למקום לינה שאינו במימון המדינה, בהתאם לתאריך הפינוי של כל יישוב.  בשאלות ובירורים בנושא המענק ניתן להתקשר למוקד ייעודי 02-5393773 בימים ראשון עד חמישי בשעות 8:00 עד 17:00.

מתי משלם הביטוח הלאומי את מענק איכלוס לחשבון הבנק של הזכאים?. המענק ישולם לזכאים שמילאו טופס הצהרה עד יום רביעי 22.11.23.

 

לפרטים נוספים מענק אכלוס ביטוח לאומי הגשת תביעה מתי נכנס הכסף

הלוואות בנק ישראל 

הרחבה נוספת של המתווה, שנעשתה בתיאום עם החשב הכללי במשרד האוצר, היא הכללת ההלוואות שהועמדו באמצעות הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה כחלק מההלוואות שניתן לדחות במסגרת מתווה הסיוע שאומץ על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.

טלפון בנק ישראל לבירורים הטבות הקלות לתושבי הצפון חרבות ברזל

 היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים: 02-6552680 או 9086*
 מוקד הממונה על נתוני אשראי בבנק ישראל: 6194*