החמישייה הפותחת השוואת קרנות פנסיה

רשימת חמש קרנות הפנסיה המובילות את תשואות קרנות הפנסיה בשלוש השנים האחרונות .

הטבלה מציגה את התשואה הנומינלית ברוטו , לפני ניכוי אינפלציה ועמלות. הנתונים מבוססים על דיווחי החברות 

לאתר פנסיה נט (03/2014 – 04/2011)

1 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 28.03%
2 הראל מנוף פנסיה 27.92%
3 מיטבית – עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית 25.89%
4 הראל גילעד פנסיה 25.41%
5 מבטחים החדשה 23.54%

גיא בכור GPLANET

 כלכלת בית מאמרים