החזר כספי פיצויים למעסיק

החזר כספי פיצויים למעסיק


כחלק מדוח המפקח על הביטוח לשנת 2014 פורסמה החלטת עקרונית שאל לחברת הביטוח להחליט האם ניתן לבצע החזר כספי פיצויים מהפוליסה בחזרה למעסיק..בכל מיישר אדף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר קו התנהלות עם פסיקת בית המשפט בהכרעה משפטית (עש"א 23659-05-12), שקבעה כספי הפיצויים שייכים לעובד בלבד – גם אם התפטר מעבודתו אצל המעסיק.

לאגף שוק ההון הגיעו מספר פניות שעוסקות בהשבת כספי פיצויים למעביד בעקבות דרישתו.

באחד המקרים , פנה מבוטח למפקח על הביטוח לאחר שבחלוף הזמן, לאחר סיום יחסי עבודה, המעסיק פנה לחברת הביטוח בדרישה לקבל חזרה את כספי הפיצויים שהופרשו עבור העובד, בנימוק שהעובד התפטר בתנאים שלא מזכים אותו בכספי הפיצויים. עם קבלת דרישת המעסיק חברת הביטוח שלחה הודעה על כך לפונה. הפונה סירב לאפשר את החזרת כספי הפיצויים למעסיקו לשעבר בטענה שהזכאות על כספי הפיצויים היא שלו.

מאחר ששני הצדדים טענו לזכאות בכספים, הודיעה חברת הביטוח שהיא לא תשחרר את כספי הפיצויים עד לקבלת החלטה שיפוטית לגבי זכאות מי מהצדדים לכספים אלו. בחלוף פרק זמן מסוים, שב המעסיק ודרש מחברת הביטוח לקבל את כספי הפיצויים, והפעם חברת הביטוח נענתה לדרישה ושחררה למעסיק את כספי הפיצויים.

המבוטח פנה לאגף שוק ההון לקבלת סעד. אגף שוק ההון קבע כי, החברה יצרה מצג לאחר בקשתו הראשונה של המעסיק לקבל את כספי הפיצויים חזרה, כאשר הודיעה לצדדים כי, לא תשחרר את הכספים עד לקבלת הכרעה שיפוטית בעניין. מאחר שחברת הביטוח לא הראתה שהיא יידעה את הפונה ( העובד )  על הדרישה השנייה של המעסיק לקבל את כספי הפיצויים לאחר המצג שיצרה, לפיו הכספים לא יוחזרו למעסיק עד לאחר קבלת החלטה שיפוטית, נאלצה החברה להשיב את המצב בפוליסה לקדמותו. עם זאת, הובהר לחברת הביטוח שאין בהשבת המצב לקדמותו כדי לתמוך בכך שהפונה זכאי לכספי הפיצויים, כיוון ששאלת הזכאות לכספי פיצויים מוכרעת במישור יחסי עבודה וחורגת מתחום סמכות בירור פניות הציבור באגף שוק ההון.

איתור כספים אבודים | MAX פורטל ההלוואות של ישראל | הלוואות חברתיות | איך לבחור יועץ פנסיוני

תכנון תקציב המשפחה |   תעודת זהות בנקאית |  כמה עולה לבצע החזר מס הכנסה ? | שכר עבודה בשבת