הוזלת דמי ניהול בקרן פנסיה 2016

הוזלת דמי ניהול בקרן פנסיה

החיסכון לפנסיה הוא תוצאה של עסקה מתמשכת על פני עשרות שנים. לא משנה באיזו קרן פנסיה אתם חוסכים , דמי הניהול בפנסיה יקצצו את הפנסיה שצפויה לכם בגיל הפרישה ותגרום לכם לשלם בעקיפין דמי הביטוח יותר גבוהים כי החיסכון המצטבר בפנסיה יהיה נמוך יותר. מה עושים ?   פונים לחברת הניהול של קרן הפנסיה, על ידי סוכן הביטוח שלכם או מנהל ההסדר הביטוחי ומבקשים לקבל הנחה או הוזלת דמי ניהול בקרן פנסיה

בקרן הפנסיה ישנן 2 עמלות – הראשונה דמי ניהול מהפרמיה השוטפת אותם משלמים רק משי שמפרישים פרמיה שוטפת לקרן הפנסיה והשנייה דמי ניהול מהחיסכון המצטבר אותם משלמים כל העמיתים בקרן ללא יוצא מהכלל.

במאמר זה נבדקו את השפעת עמלת דמי ניהול מהפרמיה השוטפת הידועה גם בשמה דמי ניהול מדמי ביטוח. נאו רואים כי לאורך 3 0 שנה בריבית נטו שנתית של 2.5% למי שמרוויח 10,000 ש"ח לחודש ובהפרשות של 10% תגמולים עובד ומעביד ו 8.33% לפיצויים ההוצאה בגין עמלת דמי ניהול מהפרמיה תעלה לו בחיסכון של 58,880 שח למי שישלם את העמלה המקסימלית ועד ל כ 10,000 ש"ח למי שישלם עמלה מינימלית של 1% מהפרמיה השוטפת מה שמגלם פגיעה של כמה מאות שקלים במקרה  של עמלה מקסימלית

עמלה
מפרמיה
שכר עמלה
חודשית
על פני
30 שנה
0% 10,000 0 0
1% 10,000 18.33 9,813
2% 10,000 36.66 19,627
3% 10,000 54.99 29,440
4% 10,000 73.32 39,253
5% 10,000 91.65 49,066
6% 10,000 109.98 58,880