הגשת מענק לעצמאים חרבות ברזל

הגשת מענק לעצמאים חרבות ברזל

רשות המסים פתחה את המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף. מדובר בנזק כלכלי בשל מלחמת "חרבות ברזל". לתשומת לב העצמאים מה חשוב לדעת על הגשת מענק לעצמאים חרבות ברזל. 

מדובר במערכת משוכללת אחת שדרכה יוכלו כלל העסקים בישראל להגיש תביעה לפיצויים. לאלו מקרים:

בגין נזק עקיף

בכל מסלולי הפיצוי השונים שמציעה המדינה

בהתאמה למיקום העסק ומידת הפגיעה של הלחימה

בסוף העמוד מעבר להגשת תביעה

מסלולי הפיצוי הגשת מענק לעצמאים חרבות ברזל

המערכת נותנת מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה, לפי מיקום העסק: לעסקים בכל הארץ ניתנת אפשרות להגיש בקשה במסלול "הוצאה מזכה", בהתאם למתווה שאושר על ידי מליאת הכנסת ב-9.11.2023; לעסקים הממוקמים ביישובים שהוגדרו בתקנות שאושרו על ידי ועדת הכספים ב-15.11.2023 ניתנת האפשרות לבחור בין 3 מסלולים ירוקים המציעים פיצוי מוגדל לבין מסלול "הוצאה מזכה". לעסקים הממוקמים ביישובי ספר, לפי הגדרתם בחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, ניתנת האפשרות לבחור בין מסלול אדום המאפשר קבלת פיצוי מלא לשאר המסלולים.

על מנת שהמערכת תוכל לחשב את גובה הפיצויים בהתאמה למידת הפגיעה בעסק, יש להגיש דו"ח תקופתי למע"מ בגין החודשים שעבורם נדרשים הפיצויים, ודו"ח ניכויים ככל שמבקשים פיצויים בגין הוצאות שכר, לפני הגשת תביעה במערכת.

מענקים לעצמאיים חרבות ברזל

מענקים לעצמאיים חרבות ברזל