דמי ניהול פנסיה

דמי ניהול פנסיה

מדריך לקבלת דמי ניהול נמוכים בקרן פנסיה במטרה לשלם פחות עמלות לקרן הפנסיה ולהגדיל את החיסכון לפנסיה על חשבון עמלות באתר הפנסיה של ישראל . דמי ניהול פנסיה המדריך

בשנים האחרונות עלתה סוגיית דמי הניהול בקרן פנסיה חדשה לשיח הציבורי לא רק במסדרונות ענף הביטוח והפנסיה אלא גם בקרב החוסכים.

לצד משתנים רבים הקשורים לאופן השוואת קרנות פנסיה , סוגיית דמי הניהול היא מבין החשובות שהאוצר נתן להן משמעות ולראיה שהן מקבלות ביטוי במסמך ההנמקה.

דמי ניהול פנסיה

דמי הניהול של קרן פנסיה קבועים בתקנון הקרן והוא כפוף לחוק ולאישור משרד האוצר. בשנה האחרונה השיק האוצר את קרן פנסיה ברירת מחדל המאפשרת קבלת דמי ניהול נמוכים לעובד שהמעסיק שלו

דמי ניהול מקסימליים שמותר לקרן הפנסיה לגבות :

דמי ניהול מפרמיה 6% ( ששה אחוזים ) מהפרמיה השוטפת בכל חודש לפיצויים ותגמולים 
דמי ניהול מהצבירה 0.5% ( חצי אחוז ) מהחיסכון השנתי המצטבר , 0.0417% לחודש

עודף גרעון איזון אקטוארי ( תשלומי תביעות נכות ושאירים ) :

לפי ביצועי הקרן ןהרכב האוכלוסייה . אם הקרן שלמה יותר מאשר גבתה הגירעון יורד מחשבון העמיתים ויכול לפגוע לעיתים בשיעור של עד 1% מהחיסכון המצטבר בקרן ולעיתים יותר. 

קרן פנסיה ברירת מחדל :

קרן פנסיה מיטב דש – דמי ניהול מפרמיה 1.31% דמי ניהול מהצבירה -0.01%
קרן הפנסיה הלמן-אלדובי  – דמי ניהול מפרמיה  1.49% דמי ניהול מהצבירה-0.001%

דמי ניהול פנסיה איך להשיג דמי ניהול נמוכים 

  1. מיקוח מול המשווק הפנסיוני שלכם 
  2. המבוטח הוא שבוחר את קרן הפנסיה שלו ! חשוב להגיע לפגישה עם המשווק הפנסיוני עם הידיעה הזו
  3. לבצע השוואה של הצעות בין קרנות פנסיה טרם הפגישה עם סוכן הביטוח או המשווק הפנסיוני 
  4. מגבלות המיקוח על דמי ניהול הפנסיה – אף אחד לא אוהב לעבוד בחינם ובמרווח העמלות הנוכחי יש גבול עד כמה משווק פנסיוני או סוכן ביטוח יכול או רוצה להוריד עמלות קרן פנסיה.  
  5. לכמה דמי ניהול ניתן להגיע :

מצטרפים חדשים  – מקסימום דמי ניהול מפרמיה שיהיו מוכנים לשלם עד 3% מהפרמיה השוטפת ולא יותר מ 0.3% דמי ניהול מהחיסכון המצטבר . 

חוסכים קיימים לפנסיה  – אלו יכולים לעבור לקרן ברירת מחדל ולקבל דמי ניהול נמוכים מאד לפי החוק אבל גם חוסך עם חיסכון ממוצע של כ 250,000 בקרן פנסיה יכול להגיע לדמי ניהול לפי המפתח הבא.

מהפרמיה של לא יותר מ 2% ולא יותר מ 0.25% דמי ניהול מהחיסכון המצטבר