גיל פרישה

גיל פרישה

טבלאות גיל פרישה לנשים וגברים ומדריך עם הסברים על זכאות ופרישה לפני יציאה לפנסיה במגזרים השונים טיפים לקראת הפנסיה והכנה לקראת קבלת פנסיה

גיל פרישה

גיל פרישה הוא מושג הקבוע בחוק ונקבע על פי האינטרסים של רשויות המס ולעיתים לפי הגירעונות בקרנות הפנסיה הוותיקות למועד הפרישה יש השלכה והפשעה על זכויות עובדים והטבות מס לפי תקנה 191 ולמועד קבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי ומימוש זכויות ביטוח לאומי לאזרח ותיק .

גיל פרישה לגברים לפי תאריך לידה 

הגיל בו גבר יכול לפרוש תאריך הלידה . כיום גיל הפרישה בחוק קבוע לגברים לגיל 67 .

גיל פרישה לגברים שנולדו עד עד מרץ 1939 = 65
למי שנולד בין התאריכים אפריל עד אוגוסט 1939 =  65 ו-4 חודשים
למי שנולד בין התאריכים ספטמבר 1939 עד אפריל 1940  = 65 ו-8 חודשים
למי שנולד בין התאריכים  מאי עד דצמבר 1940 =  66
למי שנולד בין התאריכים  ינואר עד אוגוסט 1941 = 66 ו-4 חודשים
למי שנולד בין התאריכים ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 = 66 ו-8 חודשים
למי שנולד בין התאריכים  מאי 1942 ואילך = גיל פרישה 67 שזהו גיל הפרישה כיום 

גיל פרישה לנשים לפי תאריך לידה 

גיל פרישה לנשים שנולדו החל משנת 1956 והלאה

נשים שנולדו החל משנת 1956 בחודש מרץ והלאה גיל הפרישה משתנה בכמה חודשים לכל שנת לידה מאוחרת
מי שנולדה מרץ עד אוקטובר 1956 62 ו-4 חודשים
מי שנולדה נובמבר 1956 עד יוני 1957 62 ו-8 חודשים
מי שנולדה יולי 1957 עד פברואר 1958 63
מי שנולדה מרץ עד אוקטובר 1958 63 ו-4 חודשים
מי שנולדה נובמבר 1958 עד יוני 1959 63 ו-8 חודשים
מי שנולדה יולי 1959 ואילך תפרוש בגיל 64

גיל פרישה לנשים שנולדו לפני שנת 1956

אשה שנולדה עד מרץ 1944 יכולה לפרוש החל מגיל  60
אשה שנולדה  בין אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
אשה שנולדה בין ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
אשה שנולדה  בין מאי עד דצמבר 1945 61
אשה שנולדה ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
אשה שנולדה ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
אשה שנולדה מאי 1947 עד פברואר 1956 62 גיל הפרישה לנשים כיום שקרנות הפנסיה הותיקות מנסות לשנות על מנת למנוע העמקת הגירעון האקטוארי עקב תוחלת חיים גבוהה

טיפים לפני הפרישה לפנסיה והכנה לפרישה

תזמנו קבלת קצבת ביטוח לאומי למועד הקצבה הגבוהה ביותר , קצבת זקנה
הבנת הביטוח הרפואי והביטוח הסיעודי שלך לעומק על מנת לחסוך בהוצאות ביטוח והכנת סכומי ביטוח גבוהים ליום פקודה לרבות ביטוחים משלימים
החלו להתאים את ההוצאות החיוניות כמו מזון, דיור, בריאות ובילוי בהתאם להכנסה החדשה לפי קצבת זקנה ביטוח לאומי וקצבת פנסיה חודשית