ביטוח רכב מקיף וצד ג 2021 שיפורים והוזלות

ביטוח רכב מקיף וצד ג 2021 שיפורים והוזלות

ההוראות לתיקון פוליסות ביטוחי רכב רכוש יאפשרו פוליסות חדשניות, תוך הגברת התחרות והקלה על מעבר בין חברות הביטוח. כל מה שרציתם לדעת מה זה ביטוח רכב מקיף וצד ג, השוואת מחירים, היקף הכיסוי. היכן כדאי לרכוש.

ביטוח רכב מקיף וצד ג 2021 שיפורים והוזלות

ביטוח רכב מקיף וצד ג 2021 שיפורים והוזלות

יותר זול, יותר פשוט, ויותר ביטוח

הוראות חדשות שפרסם המפקח על הביטוח ( כיום הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, כוללות תיקונים שיובילו לשיפור תנאי הפוליסה לטובת המבוטחים.

עוד באתר – כמה פוליסות יש לך בהר הכסף? 

מעבר בין חברות ביטוח באמצע הפוליסה- מעכשיו זה אפשרי וזול יותר 

ההוראות החדשות יקלו על מעבר מבוטחים בין חברות ביטוח ומבטלות את הקנס שהושת על מבוטחים שבחרו לעבור חברת ביטוח במהלך תקופת הביטוח. לדוגמה, מבוטח ששילם על הביטוח 4,000 ש"ח וברצונו לבטל את הביטוח לאחר 9 חודשים יקבל החזר כספי של 1,000 ש"ח במקום 644 ש"ח, כך שההחזר הכספי למבוטחים גבוה ב-50% במודל החדש.

ההנחיות החדשות- פוליסה מורחבת לביטוחי רכב 

עוד נכלל בהוראות כי מבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין מערכות בטיחות מתקדמות שהתקין ברכב, על אף שהן לא חלק מהמפרט המקורי של הרכב, זאת בשל העובדה שהן מפחיתות את הסיכון.

דוח היעדר תביעות- הקטנת הנזק שנכלל בדו"ח 

עוד נכלל בהוראות שינוי דו"ח עבר ביטוחי לרכב (דוח היסטוריית תביעה תביעות) באופן דרמטי, כך שהדוח לא יכלול תביעות ביטוח בסכומים קטנים (מתחת ל-5,000 ש"ח) או כאשר התביעה לא הייתה באשמת המבוטח.

שינוי זה, במדיניות דוח היעדר תביעות,  צפוי לסייע למבוטחים שבעבר לא הצליחו לרכוש ביטוח בשל תביעות קטנות או בשל תביעות שלא באשמתם וחברת הביטוח הצליחה.

עוד מחייבות ההוראות את חברות הביטוח למחוק  מהדוח תביעות בהן התקבל החזר מצד שלישי במטרה שלא לפגוע בדוח עבר ביטוחי של המבוטח.

תשלום תביעות בגין פוליסות לביטוח רכב 

יתרה מכך, חברות הביטוח לא יוכלו לדחות תביעה במקרים של אי חידוש רישיון נהיגה מסיבות טכניות או בשל חוב להוצאה לפועל.

לפיכך, עד שינויי התקנות התרחשו מקרים בהם עשוי היה חוב על דוח חניה שהועבר לטיפול בהוצל"פ ליצור מגבלה על רישיון הנהיגה. גם לא להוביל לדחיית תביעת הביטוח.

הצורך בעדכון ההוראות עלה מכיוונים שונים ובניהם בקשות המבוטחים שהשתקפו בנקודות מפגש שונות עם השוק בין היתר בנתונים שהגיעו לרשות במסגרת ביקורות שערכה בחברות ביטוח, בירור של פניות ציבור, סקירת פסקי דין בתחום והסדרות דומות בתחומי ביטוח אחרים.