ביטוח לאומי טופס 355 תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת

 

ביטוח לאומי טופס 355

תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת

מרכז מידע בנושא ביטוח לאומי והחזרי מס 

מזל טוב וסימן טוב ! נולד לכם ילד נולדה לכם ילדה נולדו תאומים או יותר ?   ביטוח לאומי מזכה אתכם בתשלום מענק לידה אותו זכאית לקבל עצמאית וגם שכירה באמצעות הגשת טופס ביטוח לאומי טופס 355

את התביעה לתשלום דמי לידה ליולדת יש להגיש יחד עם המסמכים נלווים באמצעות פקס, אין חובה להגיש מסמכים מקוריים. עם זאת המוסד יהיה רשאי לדרוש הצגה של מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות

2. באפשרותך למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים און ליין )באופן מקוון( באמצעות אתר האינטרנט www.btl.gov.il כמו כן, ניתן לשלוח או להביא את הטופס אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.

3. לשאלות ולבירורים יש לפנות לטלפון שמספרו 6050* או 04-8812345.  מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי www.btl.gov.il

תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת טופס ביטוח לאומי מענק לידה להורדה  

עדכון 2021 – הממשלה החליטה על המשך מתן דמי לידה ליולדות שכירות השוהות באבטלה ממושכת לפני הלידה עד לתום 2021.