תקרות מס הכנסה 2024

תקרות מס הכנסה 2024 מדרגות מס שולי לשכירים ועצמאים

בכל שנה מפרסמת רשות המיסים את המסמך החושב שנקרא לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה. השנה מלבד ההצמדה פורסמו מספר עדכונים שחשוב להכיר. מה בכתבה?. קבלו את תקרות מס הכנסה 2024.

הצמדה למדד תקרות מס הכנסה 2024

תשלומי המס שלנו נקבעים לרוב על ידי תקרות מס הכנסה שווי נקודת זיכוי ותקרת הפקדות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מדי שנה בחודש ינואר מס הכנסה רשות המיסים מעדכנת את תקרות מס הכנסה ולמעשה מעדכנת את גובה הטבות המס לשכירים ועצמאים ואת גובה החזרי מס לשכירים שניתן לקבל שמבצעים החזר מס בגין תקופות אבטלה  , החזרי מס בגין מעבר עבודה או צמיחת זכאות להחזרי מס הכנסה לקבת בדיקת זכאות חינם להחזר מס השאירו פרטים באתר

כמה שווה נקודת זיכוי 2024 מופיע בתלוש מדי חודש 

שווי  נקודת זיכוי  2024 עומד על 242 שח לחודש

שווי נקודת זיכוי 2024

שווי נקודת זיכוי 2024

פיצויים פטורים ממס מחושב לפי שנות עבודה וחלקי שנים

תקרת מענק עקב פרישה פטורה 2024 ממס  13750 ₪ לכל שנת עבודה . חשוב מאד : מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד . דוגמאות לחישוב פיצויים פטורים . אדם עבד אצל מעסיק בשכר ברוטו של 11,000 ש"ח לחודש . זמן ההעסקה שלוש שנים מלאות . להלן חישוב פיצויים פטורים

שכר חודשי אחרון = 11,000
פיצויים על פי חוק = 33,0000
פיצויים פטורים עבור 3 שנים = 13,750 * 3 = 41250
לפי החישוב  : העובד לא ישלם מס על פיצויים אם יחליט לפדות אותם ויקבל נטו 33,000 שקלים

 

מדרגות מס הכנסה 2024 

שיעור המס השולי 2024 הכנסה שנתית הכנסה חודשית (ממוצע)
10% עד 81,480 ₪ עד 6,790 ₪
14% 81,481- 116,760 ₪ 6,791- 9,730 ₪
20% 116,761- 187,440 ₪ 9,731- 15,620 ₪
31% 187,441- 260,520 ₪ 15,621- 21,710 ₪
35% 260,521- 542,160 ₪ 21,711- 45,180 ₪
47% 542,161- 698,280 ₪ 45,181- 58,190 ₪
50% * 698,281 ₪ ומעלה 58,191 ₪ ומעלה

תקרת נוספות מס הכנסה תקרות 2024

אחוז הפטור על קצבה מזכה הפטור מורכב מ- 35% במידה ולא משכת כספי פיצויים ו- 14% נוספים שיעלו בהדרגה עד לשנת 2025
לפי תיקון 191 חשוב להיעזר במתכנן פרישה או מומחה למיסוי פנסיוני או מתכנן פיננסי מורשה
49%
יתרת ההון הפטורה סך הסכום הפטור ממס בשנת 2017 הניתן למשיכה הונית חד פעמית
עבור שצבר את סכום הקצבה המזערי
882,648
סכום הצבירה המזערי סך הסכומים אשר בחשבונותיו של העמית נמוכים מסכום זה למשיכה חד פעמית פטורה 104140
סכום קצבה מזערי סכום קצבה מינימאלי שמעליו ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה 5012

פטורים נוספים מתשלומי מס הכנסה

פטור מרבי בגין קצבה מזכה סכום הפטור המירבי מקצבה מזכה לפי סעיף 9א’ – 52% 4904
הפקדות לפנסיה חובה לפי צו הרחבה מעודכן  אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017, 18.50% 6.00% עובד, 6.50% מעביד  ו- 6% לפיצויים על חשבון מעביד לפי הפירוט
שכר מינימום במשק 2024 שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס בגלל עקב מיעוט הכנסות תקנה 159 תקנה 159א 5,000
שכר ממוצע במשק שכר ממוצע במשק לשנת 2024לחודש קובע את תקרת ההפקדה לפנסיה מקיפה חדשה  בשורה הבאה 12536
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה

היתרה ניתן בביטוח מנהלים או קרן פנסיה כללית  

תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק 5,139
תקרת הפטור על פיצויים במקרה מוות תקרת הפטור במקרה של מוות על כספי הפיצויים ממעסיק נוכחי וכספים ברצף פיצויים 27520
תקרת קצבה מזכה סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 49% מעל סכום זה חלות מדרגות מס 9430

זכאות להחזרי מס הכנסה נובעת הודות לתקנות מס הכנסה המכילות הטבות מס לשכירים. הבעיה היא שמרבית השכירים אינם מודעים לזכויות שלהם ולכן הם לא מצליחים לממש זכויות במס הכנסה או ביטוח לאומי. אילו הטבות מס מגיעות לכם  ?  למשל הורה גרוש המשלם מזונות עבור ילדים שאינם בחזקתו זכאי לנקודת זיכוי נוספת . הטבה זו מגלמת החזר מס של כ 3000 שקלים בשנה. רוצים עוד ? בבקשה הנה עוד הטבת מס וכללים לבדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה לשכירים! מקום מגורים , טיפול בהורים סיעודיים , סיום לימודי תואר ראשון ושני מזכים בהטבות מס , תרומות  , ילד בחינוך מיוחד ועוד