תביעה למענק לחייל משוחרר בעבודה מועדפת

תביעה למענק לחייל משוחרר בעבודה מועדפת

טופס תביעה ביטוח לאומי ניתן להוריד מעמוד זה בסוף העמוד
טופס מענק עבודה מועדפת ביטוח לאומי

הגשת תביעה , טפסי ביטוח לאומי  , מוקד טלפוני ביטוח לאומי , המוסד לביטוח לאומי מעמיד לרשות האזרחים אתר אינטרנט מתקדם בו ניתן להגיש תביעות לביטוח לאומי , לקבל הודעות מביטוח לאומי ולבצע תשלומים לביטוח לאומי , להגיש טופסי תביעה ולקבל הודעות

בעמוד זה ניתן להוריד טופס תביעה למענק לחייל משוחרר בעבודה מועדפת טופס 1521

ניתן להגיש את טופס תביעה למענק לחייל משוחרר בעבודה מועדפת באמצעות יועצי אתר הפנסיה של ישראל ניתן לקבל שירות לשימוש יעיל באתר הביטוח הלאומי וביצוע פעולות באתר הביטוח הלאומי על ידי יועצים מומחים אשר יקלו עליכם לבצע פעולות באתר הביטוח הלאומי. השירות כרוך בתשלום

טופס תביעה למענק לחייל משוחרר בעבודה מועדפת (1521)

ביטוח לאומי אתר הבית הוא אחד המובילים בשירות הממשלתי לאזרח . לתביעת ענק עבודה יש לצרף

 • צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מהצבא, המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.
  אישור מאגודה מורשה שהפנתה להתנדבות לשירות לאומי או אישור מרשות השירות הלאומי- אזרחי
  בציון תאריכי תחילת השירות וסיומו.
 • אישור/י המעביד/ים בדבר מקום העבודה המפעל/החברה וסוג העבודה שביצעת, יש לציין את תקופת
  העבודה, מספר ימי עבודה והשכר לכל חודש בנפרד לפחות שישה חודשים מלאים.
 • אם התחלת לעבוד בעבודה שבעבורה אתה תובע את המענק, לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד סיום
  שירות חובה שירות לאומי או שירות לאומי – אזרחי, ולפני כן עבדת בעבודה אחרת או שירת בצבא קבע
  עליך להמציא אישור/י המעביד/ים או תלושי שכר בדבר תקופת העבודה או שירות הקבע, ובו פירוט
  מספר ימי העבודה או השירות והשכר שקיבלת בכל חודש

כיצד יש להגיש את טופס תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד בעבודה מועדפת / נדרשת כולל שירות לאומי ושירות לאומי אזרחי 

באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי www.btl.gov.il
לשלוח בדואר טופס תביעה למענק או הגשה בסניף הביטוח הלאומי

הורדת טופס מענק ביטוח לאומי

טופס מענק עבודה בטוח לאומי חייל משוחרר ביטוח לאומי

ביטוח לאומי טלפון

מוקד של ביטוח לאומי ולהן הפרטים ביטוח לאומי טלפון מוקד ארצי 6050* או ממספר טלפון רגיל 04-8812345 אליו ניתן להתקשר מכל מכשיר טלפון, בזק וניידים . מוקד ביטוח לאומי פועל בימים ראשון עד חמישי בשעות 8:00 – 17:00

[si-contact-form form='1']