אם אני מתפטר אני מקבל פיצויים מדריך זכויות

אם אני מתפטר אני מקבל פיצויים מדריך זכויות

לנוכח השינויים במבנה התעסוקה במשק בשנים האחרונות, עובדים רבים שואלים שאלה נפוצה. אם אני מתפטר אני מקבל פיצויים. בכתבה זו מדריך זכויות מה מגיע במקרה התפטרות ממקום העבודה?. האם המעסיק חייב לשלם פיצויים?. מה זה סעיף 14?. איך הוא משפיע על החיסכון הפנסיוני שלי.

הזכויות של העובד אם אני מתפטר אני מקבל פיצויים? 

בישראל לעובדים השכירים ישנו מכלול זכיות המוקנה להם מתוקף זכויות המוקנות בחוק והסכמי העבודה מול המעסיקים, צווי הרחבה וחוק הגנת השכר. אבל האם כל עובד יכול להודיע על התפטרות ולהיות זכאי לקבלת פיצויים ואם כן לפי אלו תנאים וכיצד מחפשים פיצויים לעובד שמתפטר?.

עוד באתר ביטוח מנהלים או פנסיה המדריך האובייקטיבי לפנסיה

תנאי הזכאות לעובש שבחר להפסיק לעבוד 

על מנת להיות זכאי לפיצויים במקרה של עזיבת עבודה ביוזמת העובד יש לקיים מספר תנאים. התנאי הראשי הוא שלעובד צריך להיות ותק של שנת עבודה אחת שלמה לפחות אצל המעסיק ממנו בחר להתפטר.

אם אני מתפטר אני מקבל פיצויים מדריך זכויות

אם אני מתפטר אני מקבל פיצויים מדריך זכויות

במקרה שכזה, ובהנחה שהעובד לא עזב בנסיבות שאינן מזכות בתשלום, המעסיק נדרש לשחרר את הכספים בקופות החיסכון הפנסיוני, להנפיק לעובד טופס 161 ובמידת הצורך להשלים את התשלומים.

אז מה הקשר לסעיף 14? 

מדובר באחד מסעיפי החוק החשובים בתחום יחסי עובד מעביד. הסעיף קובע את הזכאות לתשלום ומשית על המעסיק חובה להפריש את הכספים לחיסכון החל מתחילת ההעסקה של העובד אצלו. הוא לא יכול להתחיל להעסיק אתכם ללא סעיף 14 ואז במהלך העבודה לשנות את התנאי הבסיסי הזה.

מה קורה במידה והעובד מפוטר או מתפטר בנסיבות המזכות תשלום?. סכום הכסף הנצבר בקופת החיסכון, תגמולי עובד ומעביד והפיצויים, יועברו לבעלות העובד.

מה יוצא מזה למעסיק?. הוא פטור מהשלמות תשלומים לפיצויים במקרה של עליות שכר ובמידה והסכום הנצבר אינו שווה למכפלת שנות העבודה כפול השכר הבסיסי.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי ההפרשות החודשיות שמעסיק מפריש לקופת פיצויים או קופת תגמולים הם במקום פיצויי הפיטורים וכי המעסיק פטור מהשלמת פיצויים בגין תוספות שכר במהלך תקופת העבודה.

עבדתי פחות משנה והתפטרתי מה מגיע לי? 

במידה וקיים סעיף 14 בהסכם העבודה שלכם צברתם זכות נוספת. מה מגיע לכם?. אתם זכאים לקבלת הכספים שנצברו בקופות הפנסיה, ביטוח י מנהלים, קופות גמל ( וגם קרן השתלמות). האם יש תנאי נוסף?. גם אם לא עבדתם שנת עבודה מלאה.

למה הסעיף הזה קיים בחוק?. שוק העבודה המודרני רואה בחיסכון הפנסיוני סוג של תרמיל בבעלות העובד. הוא נושא אותו בעת מעבר בין מעסיקים. למה זה תורם?. היכולת להתנייד בין מקומות עבודה אמורה לסייע לשוק עבודה משוכלל במשק המודרני.

כמה הערות חשובות בנושא תשלומים לעובד שסיים את עבודתו

פיצויים מחשבים על שכר ברוטו מוכר לתנאים סוציאליים

הסכום המשולם, בין אם בחרתם למשוך או להמשיך לחסוך בקופה, חייב בתשלום מס הכנסה, בכפוף לפטור.

הפיצויים הם חלק מהפנסיה הצפויה לכם בגיל פרישה. מה זה אומר?. אם תמשכו פיצויים, הפנסיה תקטן בעתיד.