תיק ניכויים חברות ביטוח תיק ניכויים קרן פנסיה

תיק ניכויים חברות ביטוח תיק ניכויים קרן פנסיה

עמוד זה כולל טופס 161 להורדה ובו מתבצע שימוש נרחב במספר תיק ניכויים חברות ביטוח וקרנות הפנסיה קופות גמל קרנות השתלמות. טבלאות מסודרות לפי ענף פנסיוני מעודכן לשנת 2023. מידע ליועצים פנסיונים, משווקים, מייצגים במס הכנסה ופקידי שומה ברשות המיסים. מיסוי פנסיוני.

תיק ניכויים חברות ביטוח תיק ניכויים קרן פנסיה

תיק ניכויים חברות ביטוח תיק ניכויים קרן פנסיה

טבלת תיק ניכויים חברות ביטוח המספרים  

מגדל משמש לחבr, הביטוח מגדל 930000948
כלל ביטוח לצורכי משיכת כספים מחברת הביטוח 930035985
מנורה מנורה ביטוח 935507640
הראל ביטוח תיק ניכויים לפדיון כספים וטופס 161  935581215
הפניקס ביטוח תיק ניכויים מספר  930638713
פנסיה מבטחים פנסיה 935366286
מבטחים ותיקה של ההסתדרות לשעבר 901004481
איילון חברה לביטוח בע"מ 935359646
הכשרה חברה לביטוח 935365692
מקפת ותיקה קרן פנסיה בניהול מיוחד 930239769
מקפת חדשה תיק ניכויים 935657615
נתיב קרן פנסיה ותיקה בניהול מיוחד 930139373

עוד באתר חישובי קרן השתלמות 

קרנות פנסיה כלליות מספרי תיק ניכויים לטופס 161 ומשיכות כספים 

  1. פסגות פנסיה כללית 936005511
  2. איילון מיטב דש פנסיה כללית 939468484
  3. קרן איילון פיסגה כללית 936045020
  4. אלטשולר שחם פנסיה כללית 935881664
  5. הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית 935953844
  6. הראל פנסיה כללית 935383307
  7. הפניקס פנסיה-משלימה 935973446
  8. כלל פנסיה משלימה 935947200
  9. מבטחים משלימה 935366286
  10. מגדל מקפת משלימה 935967851

קרנות פנסיה שמוזגו – קרנות הפנסיה "הלמן אלדובי פנסיה מקיפה" (מ"ה 1032) ו-"הלמן אלדובי פנסיה כללית" (מ"ה 1177) מהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לידי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

מקיפות מבטיחות תשואה ( חלקית ) טבלת תיק ניכויים לפי קרן 

פסגות פנסיה מקיפה 936005511
איילון מיטב דש פנסיה (מקיפה) 939468484
איילון פיסגה מקיפה 935947176
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 935881615
הלמן אלדובי 935953836
הפניקס פנסיה-מקיפה 935217323
הראל פנסיה 935383307
כלל פנסיה 935947655
מבטחים פנסיה 935366286
מגדל מקפת אישית 935967851

מה ההבדל ביין קרנות מקיפות לקרנות כלליות חוץ מדמי ניהול ?

מדובר בשני מוצרים שונים. השוני נובע מהבטחת התשואה בקרנות המקיפות. על אף שינוי מנגנון הבטחת הריבית בקרנות המקיפות הן נחשבות למוצר פנסיוני עדיף על פני הכלליות. הן עדיין מבטיחות תשואה חלקית.

בשלוש השנים האחרונות המאזן האקטוארי של הכלליות עדיף על פני המקיפות. הוא חיובי. הממוצע הרב שנתי לתקופה שבין סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת 02/2018 – 02/2022 עומד על 1%.

לנוחיותכם ניתן להוריד טופס 161  ישירות למחשב האישי ולהדפיס בטופס זה נעשה שימוש חשוב בכתיבת תיק ניכויים חברות ביטוח תיק ניכויים קרן פנסיה עבור כל מוצר בו יש כסף של העובד ובמעביד משחרר עבורו במסגרת טופס 161