שכר קובע

שכר קובע בקרן פנסיה איך מחשבים כיצד משפיע על קצבאות

חישוב שכר קובע קרן פנסיה חישוב השכר הקובע בקרן הפנסיה מבטחים מתבצע באמצעות שיקלול של שתי שיטות חישוב המשכורת הקובעת.  שיטת חישוב השכר הקובע בעמוד זה תקפה גם לקרנות הפנסיה הדסה ,חקלאים , בניין ואגד.

 עוד באתר ויזה כאל הטבות 1+1 אטרקציות אתרי קניות בילויים מסעדות

הטבלה שלפנינו מציגה את אופן חישוב השכר הקובע בקרנות הפנסיה מבטחים הדסה ,חקלאים , בניין ואגד

שם השיטה לחישוב שכר קובע

שיטת שכר ממוצע יחסי שכר להפקדות מ 9/2003

שיטת שכר הקובע בשיטת שלוש שנים להפקדות עד 9/2003

צורת חישוב שכר קובע

כל המשכורות שבוטחו בקרן מיום החברות הראשון שלך

כל המשכורות שבוטחו בקרן ב 36 חודשי החברות טרם היציאה לפנסיה . ביחס למשרה מלאה

אופן חישוב שכר קובע

חלוקת השכר המבוטח בשכר הממוצע במשק באותו חודש

הכפלת השכר הקובע בממוצע שיעורי המשרה של העמית לכל אורך שנות הביטוח בקרן

 שכר קובע משוקלל לחישוב הפנסיה

השכר הקובע המשוקלל של שתי השיטות

הוא זה שמגדיר את השכר הקובע לפנסיה

דוגמא לחישוב שכר קובע בקרן פנסיה מבטחים 

להלן דוגמא מספרית המשקפת את חישוב השכר בקובע . את השכ הקובע מחשבים על  ידי הכפלת השכר הקובע באחוז הפנסיה שצבר  העמית.

תאריך הפקדה ראשונה לקרן הפנסיה = 10.1983 | תאריך הפקדה אחרונה לקרן הפנסיה = 9.2003  | 36 חודש

סה"כ ותק בקרן 30 שנה | שכר קובע לפי שיטת שלוש השנים = 10000 ₪ | שכר קובע לפי שיטת הממוצעים  = 9000 ₪

שכר קובע משוקלל לקביעת פנסיית זקנה   = 9666 ₪

  • לעמית שצבר למעלה מ 35 שנות ותקת יילקחו בחשבון ( לטובת הממוצע ) יחסי השכר הגבוהים ביותר בכל תקופת ההפקדות
  • גבלת עליית שכר ריאלית – עליית השכר מוגבלת ל 2% בשנה בשיטת ממוצע יחסי השכר
  • זכויות הפנסיה הצבורות צמודות לשכר הממוצע במשק  ומדד המחירים לצרכן

בחישוב השכר הקובע יש משקל רב להפקדות שבוצעו עד לשינוי התקנון בשנת 2023!

 חישוב קרן פנסיה ובדיקת פנסיה על ידי כלכלן מומחה לחישוב פנסיה ושכר קובע . צלצלו עכשיו  לשירות מקצועי על ידי הכלכלן שפיר קמר . פגישת עבודה בבית הלקוח . ליווי מקצועי מול קרן הפנסיה

 

המדריך לתלוש השכר | המדריך לפיצויי פיטורים | אתר מאמרים | בדיקת פנסיה |

ייעוץ פנסיוני | בדיקת ביטוח מנהלים | כרטיס אדי – חותמים על כרטיס אדי ומצילים חיים

הר הכסף  – איתור כספים אבודים ופדיון ללא מס