פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית מאפשרת למעביד לשלם את הפנסיה בעבור העובד בשעה שהעובד אינו מפריש כספים שוטפים לחיסכון בקרן. בישראל קיים מסלול חיסכון לעובדי מדינה שהפסיק לקלוט עובדים חדשים החל משנת 2001 והעובדים החדשים נשלחו לקרנות הפנסיה הצוברות בשוק הפרטי.

החל משנת 2004 החלה המדינה לחייב הפרשה מצד העובד גם בפנסיה שנגזרת מתקציב המדינה. כחלק מניסיונה לתקן כשלים בכלכלה הישראלית אחוז ההפרשה של העובד מגיע עד ל 2%.

הפנסיה החודשית לפורשים נקבעת על פי השכר הקובע לפני הפרישה לגמלאות ולפי תקופת השירות וצבירת הזכויות טרם הפרישה.

באתר של מנהל גמלאות המדינה מוצג מחשבון קצבה חודשית לעובד מדינה. מה הוא יודע לעשות?. לבצע חישוב של הפנסיה הצפויה.

עוד באתר משרד האוצר מינהלת הגמלאות טפסים מידע והנחיות

מי זכאי לפנסיה תקציבית 

שוטרים, סוהרים, מורים בשירות המדינה. עובדי תאגידים שהוקמו מכוח חוק. 

מהיכן נובעת זכאותם?. ונקבע באותו החוק כי תנאי העבודה של העובדים האמורים הם כתנאי עבודתם של עובדי המדינה כפי שהיה נהוג בעבר.

מתי ניתן לקבל   ?  

 • עובדים הפורשים בגיל הפרישה על פי חוק .
 • עובד/ת ששירתו  עשר  שנים לפחות.
 • מה קורה בפיטורים?. גם אם פוטר או עבר מקום עבודה לאחר עשר שנות המינימום.
 • נציב שירות המדינה להחליט על יציאתו לקצבה אם הגיע העובד לגיל 60 ומרגע זה הקצבה תשתלם באופן מיידי. פיטורין
 • פורשים מרצון
 • פורשים בשל סיבות בריאותיות
 • שאירי עמית זכאי שנפטר

ביטוח לשאירים בקרן  – פנסיית אלמנה ויתום בפנסיה 

 • שאירי עובד ששירת לפחות 3 שנים זכאים לתשלום פנסיית שאירים לפי מפתח שנקבע בתקנון מנהל גמלאות המדינה. 
 • לבן זוג – בשיעור 40%. 
 • ליתומים – עד גיל 20 קצבה שיעור 10% לכל יתום ובתוספת 5% לכלל היתומים גם אם אין יותר מיתום אחד.
 • שירות לאומי ליתום נחשב כאילו שירת בצה"ל בתנאי ששירת בשירות לאומי שנתיים ברציפות.
 • ליתומים – עד גיל 20 ואם משרתים בצה"ל עד גיל 21  זכאים ל 15% קצבה לכל  יתום. 
 • מי יקבל יותר?. בתוספת 15% לכלל היתומים גם אם אין יותר מיתום אחד.
 • לתלויים  שאינם יתום או אלמנה  10% קיצבה לכל אחד.
 • באין אחרי הנפטר לא בן זוג ולא יתומים הזכאים לקיצבה – 15% קיצבה לכל אחד.
 • סך קצבאות לשארי העובד לא יעלו על 70% מהמשכורת הקובעת של העובד