קרנות ההשתלמות של ישראל

קרנות ההשתלמות של ישראל 


 

מספר

שם קופה

484

מורים וגננות – מסלול כללי

554

דש – השתלמות

386

מגדל קהל השתלמות מסלול כללי

396

פסגות כנרת כללי

485

מורים תיכוניים – מסלול כללי

456

כלל השתלמות כללי

438

קרן החיסכון לצבא הקבע

288

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול
כללי

482

מורים על יסודי

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

686

אקסלנס השתלמות

1038

ילין לפידות השתלמות מסלול כללי

290

הנדסאים וטכנאים – מסלול רגיל

408

רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות – קלאסי

579

מגדל – השתלמות

286

אומגה קרן השתלמות

560

אנליסט השתלמות כללי

382

קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי

392

רעות-כללית

411

הלמן-אלדובי יהבית השתלמות

1218

פסגות שיא השתלמות כללי

418

אחים ואחיות – מסלול כללי

399

אקסלנס השתלמות פלטינום

825

דש אקונומיסט השתלמות

1100

אקסלנס השתלמות פלטינום עד
15% מניות

154

הראל השתלמות

558

נירית-אג"ח

419

השתלמות רופאים כללי

880

מיטב השתלמות – כללי

1289

אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי

1162

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב'

1353

דש השתלמות זהב

387

מיטב משתלם א

1183

פסגות השתלמות כללי

398

סמדר

1157

מגדל קהל השתלמות מסלול ביג כללי

764

הראל שלדג (עד 10% מניות)

299

מינהל-השתלמות – כללי

356

מיטב משתלם ב'

828

מנורה מבטחים השתלמות מסלול להבה כללי

1149

מנורה השתלמות עד 10% מניות

416

הראל – גילעד השתלמות
כללי

610

פסגות שיא השתלמות אג"ח

378

ק.ל.ע מסלול כללי

423

קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

437

נירית כללית

1184

פסגות השתלמות אג"ח

132

הדס ארזים השתלמות – כללי

799

אקסלנס השתלמות פלטינום
צמוד מדד

1274

איפקס סלע השתלמות

2024

הפניקס השתלמות בניהול אישי

964

הפניקס השתלמות-כללי

962

אנליסט השתלמות כללי ב'

293

ק.ס.מ

749

איפקס השתלמות כללי

1348

כלל השתלמות מדד

865

מגדל קהל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי

292

השתלמות משפטנים

285

מורים תיכוניים – מסלול כללי

1148

מנורה השתלמות כללי

881

מיטב השתלמות – מדדי

284

מורים וגננות – מסלול כללי

1190

אקסלנס השתלמות עד 50% מניות

1319

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

714

אקסלנס השתלמות זהב עד 15% מניות

1387

דש השתלמות אגח
ממשלתי

514

איילון מקפת השתלמות – כללי

611

פסגות שיא השתלמות כספית

1084

אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

1241

מיטב השתלמות אג"ח 85

864

מגדל קהל השתלמות מסלול שקלי קצר

716

אקסלנס השתלמות זהב ללא מניות

282

מישור

794

אקסלנס השתלמות פלטינום
שקלי

199

מגדל קהל השתלמות מסלול אג"ח

721

כלל מושלם השתלמות

1240

מיטב השתלמות אג"ח (ללא מניות)

1203

אי.בי.אי השתלמות אג"ח ועוד

1367

תלם השתלמות

294

השתלמות שופטים

879

מיטב השתלמות כללי

1290

אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד

1351

כלל השתלמות שקלי טווח קצר

1369

הראל השתלמות מסלול שקלי

643

דש השתלמות נגה

1204

אי.בי.אי השתלמות כללי

420

פ.ר.ח – כללי

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח

395

אופקים השתלמות

295

ק.ה.ר

882

מיטב השתלמות – שקלי

1429

פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה

1424

פסגות השתלמות עד 10% מניות

1257

רום רביד אג"ח

1275

איפקס עוז השתלמות

972

אנליסט השתלמות אג"ח

289

קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

1060

איילון השתלמות כללי ב'

819

מעלות

145

הלמן-אלדובי השתלמות

599

מגדל קהל השתלמות מסלול מעוז כללי

1202

אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות

763

הראל נץ (מסלול מנייתי)

1489

הדס ארזים השתלמות בניהול אישי

786

מיטב מאור

1410

קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות

973

אנליסט השתלמות ממשלתי

1384

הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח

580

שיבולת – השתלמות

1016

תמיר פישמן השתלמות
אג"ח

1316

רעות – אג"ח

1098

מיטב השתלמות – אג"ח

1361

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח מדינה

1451

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול
אג"ח

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי

1260

פסגות שיא השתלמות בטא

963

אנליסט השתלמות מניות

612

פסגות שיא השתלמות מניות

2035

מורים וגננות – מסלול כשר

883

מיטב השתלמות – מניות

869

מגדל קהל השתלמות מסלול מנייתי

1487

מיטב השתלמות בניהול אישי

1017

תמיר פישמן השתלמות
כללי

1445

אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח

866

מגדל קהל השתלמות מסלול צמוד מדד

1182

קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית

1244

מיטב השתלמות מניות

1085

אינפיניטי השתלמות סל מניות

1408

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי
שקלי

1426

פסגות השתלמות אג"ח מדינה

1185

פסגות השתלמות מניות

1002

אפסילון קרן השתלמות מסלול כללי

737

הדס ארזים השתלמות – שיקלי

1114

מנורה השתלמות שקלי

1254

מיטב השתלמות חכם אג"ח ב

809

אקסלנס השתלמות ללא מניות

1057

איילון השתלמות צמוד מדד

1430

רעות שיקלי קצר

1059

פסגות השתלמות מדדים כללי

1354

הפניקס השתלמות מסלול ללא מניות

1350

כלל השתלמות מניות

566

הראל דיקן

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח

1251

מיטב השתלמות חכם כללי

1253

מיטב השתלמות חכם אג"ח ח

394

קרן השתלמות עוצ"מ

715

אקסלנס השתלמות זהב שקלי

736

הדס ארזים השתלמות – אג"ח

1407

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי
צמוד

1110

מנורה השתלמות מדדי

768

מיטב השתלמות – שוהם כהלכה

1404

קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול ללא מניות

1143

איילון מקפת השתלמות – ללא מניות

797

אקסלנס השתלמות פלטינום
מניות

968

הפניקס השתלמות-מנייתי

2037

מורים תיכוניים – מסלול כשר

1205

אי.בי.אי השתלמות מנייתי

1385

מינהל – השתלמות – ללא מניות

1425

פסגות השתלמות כספית

1377

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מנייתי

1398

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי

1175

תמיר פישמן השתלמות
אג"ח מדינה

1083

אינפיניטי השתלמות דינמי

855

נירית מניות

1252

מיטב השתלמות חכם אג"ח ש

718

אקסלנס השתלמות זהב מניות

1456

אחים ואחיות – מסלול ללא מניות

1406

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרניות

1061

איילון השתלמות טווח קצר

738

הדס ארזים השתלמות – מנייתי

1210

אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה

1443

אי.בי.אי השתלמות אג"ח ממשלתי

1411

קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מניייתי

1538

איילון מקפת השתלמות – כהלכה

1370

מיטב השלמות – כספי

1534

כלל השתלמות הלכתי ארגמן

1015

תמיר פישמן השתלמות
מניות בישראל ובחו"ל

1523

הראל – גילעד השתלמות
כהלכה

1231

אפסילון קרן השתלמות מסלול אג"ח

1034

הראל השתלמות ניבה

1537

אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל

2036

מורים וגננות – מסלול אג"ח

1256

מנורה השתלמות מנייתי

2032

דש השתלמות אג"ח כללי

1472

השתלמות רופאים אג"ח מדינה ללא מניות

1250

מיטב השתלמות חכם מנייתי

1317

רעות מניות פלוס

2028

דש אקונומיסט השתלמות
אג"ח כללי

2091

אקסלנס השתלמות זהב

1055

איילון השתלמות מניות

1258

רום ספיר מנייתי

1491

אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות

1435

הדס ארזים משתלמת מסלול זהב

2033

דש השתלמות מניות

1446

אומגה קרן השתלמות מסלול מנייתי

1452

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול
מניות

1535

אנליסט השתלמות שקלי

868

מגדל קהל השתלמות מסלול חו"ל

1544

אי.בי.אי השתלמות מניות חו"ל

2055

דש השתלמות חו"ל

2038

מורים תיכוניים – מסלול אג"ח

1519

תמיר פישמן השתלמות
מניות חו"ל

1455

השתלמות משפטנים ללא מניות

1433

ק.ל.ע מסלול ללא מניות

1014

תמיר פישמן השתלמות
שקלי קצר

2021

איפקס השתלמות אג"ח ממשלתי

2054

דש השתלמות שקלי קצר

1432

הדס ארזים משתלמת מסלול כספית

1232

אפסילון קרן השתלמות מסלול מנייתי

1409

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות חו"ל

2048

מגדל קהל השתלמות מסלול כהלכה

1318

הנדסאים וטכנאים – מסלול מנייתי

1366

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות

1518

תמיר פישמן השתלמות
מניות ישראל

777

מגדל קהל השתלמות מסלול מט"ח

2088

אקסלנס השתלמות פלטינום ללא
מניות

1356

אפסילון קרן השתלמות – מסלול שקלי טווח קצר

2007

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח

1471

פ.ר.ח – אג"ח מדינה ללא מניות

796

אקסלנס השתלמות פלטינום
מט"ח

1515

פסגות השתלמות בניהול אישי

1262

מינהל – השתלמות – טיטניום מניות

1454

השתלמות משפטנים מנייתי

2018

פסגות השתלמות כשר

2115

כלל השתלמות אג"ח

2056

דש אקונומיסט השתלמות
שקלי קצר

2029

דש אקונומיסט השתלמות
מניות

1056

איילון השתלמות מט"ח

1542

אקסלנס השתלמות בניהול אישי

2057

דש אקונומיסט השתלמות
חו"ל

2022

איפקס השתלמות מניות

2058

הדס ארזים מסלול שריעה

1506

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד
2-5

1504

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20

1503

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100

2124

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד
5-10

2126

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25

2084

מנורה מבטחים השתלמות בניהול אישי

2092

אקסלנס השתלמות זהב חו"ל

2096

אקסלנס השתלמות חו"ל

2095

אקסלנס השתלמות צמוד מדד

2094

אקסלנס השתלמות מניות

2093

אקסלנס השתלמות שקלי

2100

אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי

986

אתגרים תעשיות כללי

2128

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital

2114

אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי

1511

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ד"ג יורו 50

1510

הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ל
ל"צ ריבית קבועה

2127

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב תל בונד שקלי

1512

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p500

2130

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid

2131

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש

1513

הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci
שווקים מתעוררים

2129

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד J.P.Morgan

1505

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד
0-2

1509

השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ

1352

כלל השתלמות שקלים

1349

כלל השתלמות מט"ח

2041

מורים תיכוניים – מסלול כשר

2040

מורים וגננות – מסלול אג"ח

2125

השתלמות שיטת הפניקס אגח
ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5

2042

מורים תיכוניים – מסלול אג"ח

2039

מורים וגננות – מסלול כשר

867

מגדל פלטינום
להשתלמות מסלול ברומטר

1052

דש השתלמות ב'

406

אקסלנס טפחות השתלמות

561

להבה מסלול כללי

1380

להבה מסלול שקלי

388

קואופרציה השתלמות

640

הייטק השתלמות

585

יובלים – השתלמות

1428

פסגות שיא השתלמות מסלולית כספית

609

פסגות השתלמות פלטינום

1217

פסגות שיא השתלמות מנייתי

1427

פסגות שיא השתלמות מסלולית אג"ח ללא מניות

780

מיטב דינאמית להשתלמות צמוד מדד

1117

מיטב השתלמות פלוס

1139

מיטב דינאמית להשתלמות מסלול כללי

757

אלטשולר שחם קרנות השתלמות

778

מיטב דינאמית להשתלמות מניות

781

מיטב דינאמית להשתלמות שקלי

800

אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר

1051

דש השתלמות טיטניום

795

אקסלנס עדי כללי

137

דש קפיטל השתלמות

746

קהילה

463

דש נועם

772

כלל השתלמות מסלולית מסלול כללי

975

מגדל פלטינום
להשתלמות כללי

798

אקסלנס עדי שקלי טווח קצר

סה"כ לדו"ח

 

נתונים מרכזים

– – –

תגמולים ואישית לפיצויים

– – –

קרנות השתלמות

– – –

מרכזית לפיצויים

– – –

מטרה אחרת

סה"כ כלל הקופות