רשימת קופות הגמל

מודעות גוגל

אתר הפנסיה של ישראל

אתר הפנסיה של ישראל ! מידע אובייקטיבי על עולם הפנסיה בישראל , החזרי מס הכנסה לשכירים וביטוח לאומי. המידע באתר נכתב על ידי אנשי מקצוע באופן אובייקטיבי וללא משוא פנים . במידה ומצאתם טעות בתכנים פנו אלינו ואנו נפעל לתקנה בהקדם. אין לראות בכתבות באתר ייעוץ מקצועי כמתחייב בחוק

מודעות גוגל

על פי נתוני גמל נט פועלות כיום כ 802 קופות גמל במסלולי השקעה שונים ומגוונים . להלן רשימת כל קופות הגמל במדינת ישראל.  בעבר נוהלו מרבית קופות הגמל בבנקים עד שאלו נאלצו למכור אותן לחברות ביטוח ובתי השקעות במסגרת ועדת בכר 

אתר פנסיה – חישוב קופת גמל וייעוץ פיננסי אובייקטיבי – 058-4363632

מספר הקופה במס הכנסה שם קופה כפי שהוא מופיע באישורי המס ובדיווחים השנתיים
1 101 הראל עצמה תעוז כללי
2 102 אקסלנס גמל פלטינום
3 103 דש תגמולים
4 106 פסגות גדיש כללי
5 107 תגב – כללי
6 109 להיט מניות
7 111 מיטב מירון
8 113 פסגות קרן אור
9 114 אי.בי.אי שחר
10 115 הגומל מסלול כללי
11 117 כלל איתן כללי דגש איתן
12 118 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי
13 119 מנורה מבטחים יתר מסלול ד
14 120 מיטב בטחון
15 123 אקסלנס גמולה
16 124 כלל תמר מדד
17 125 אשכולות כללי
18 126 כלל תמר מט"ח
19 127 כלל תמר מניות
20 128 כלל תמר שקלי טווח קצר
21 129 יבול
22 130 שובל
23 132 הדס ארזים השתלמות – כללי
24 135 דש קפיטל גמל זהב
25 136 דש קפיטל גמל
26 137 דש קפיטל השתלמות
27 138 דש קפיטל-פיצויים
28 139 כלל דגש
29 143 תגמולים
30 145 הלמן-אלדובי השתלמות
31 146 חריש
32 147 ערד
33 150 פסגות שיא פיצויים כללי
34 152 כלל ברזל
35 153 הראל קופת גמל
36 154 הראל השתלמות
37 155 הראל פיצויים
38 157 קופת גמל הנדסאים מסלול כללי
39 158 קופת גמל המח"ר מסלול כללי
40 159 קופת גמל עו"ס מסלול כללי
41 160 שדות מסלול כללי
42 161 קופת גמל עמ"י מסלול כללי
43 173 אקסלנס טפחות מרכזית
44 199 מגדל קהל השתלמות מסלול אג"ח
45 205 פסגות גדיש חו"ל
46 206 אל על – כללי
47 208 פסגות גדיש אג"ח קונצרני
48 211 אקסלנס גמל זהב עד 15% מניות
49 215 אמישרגז
50 216 פסגות שיא גמל כספית
51 218 אוניברסיטת ת"א – מסלול כללי
52 219 אלמוג
53 221 גמל דיסקונט כללי
54 223 מיטב מתן
55 225 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות
56 229 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
57 231 עומרים קופה מרכזית לפיצויים
58 233 בל"ד
59 237 פסגות פיצויים כללי
60 239 דיסקונט לפיצויים
61 241 כלל פיצויים למעסיק
62 242 אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין
63 243 הראל תעוז כללי
64 247 איילון אגוד תגמולים
65 248 מיטב מרום מסלול כללי
66 249 הלמן-אלדובי יהבית חסכון
67 251 מיטב מרתון גמל
68 253 כלל תמר כללי
69 256 מיטב קרן השפע
70 257 בר יציב גמל
71 258 איילון ביטחון
72 259 פקידי מרכנתיל
73 260 מנורה מבטחים אמיר כללי
74 262 הדס ארזים קופה מרכזית לפיצויים
75 263 בר
76 264 גפן
77 265 אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות
78 266 אקסלנס טפחות גמל
79 268 הבטחון-פיצויים
80 270 פסגות גדיש עד 20% מניות
81 275 אינפיניטי גמל דינמי
82 282 מישור
83 284 מורים וגננות – מסלול כללי
84 285 מורים תיכוניים – מסלול כללי
85 286 אומגה קרן השתלמות
86 288 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי
87 289 קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
88 290 הנדסאים וטכנאים – מסלול רגיל
89 292 השתלמות משפטנים
90 293 ק.ס.מ
91 294 השתלמות שופטים
92 295 ק.ה.ר
93 297 ארם קלאסי
94 299 מינהל-השתלמות – כללי
95 301 קו הבריאות – כללי
96 309 חקלאים-פיצויים
97 326 מגדל
98 328 נייר אמריקאי
99 337 עירית ת"א תגמולים עתיד
100 340 עריית חיפה
101 346 עוצ"מ מסלול כללי
102 348 אי.בי.אי עתודה
103 355 דש שבעת הכוכבים
104 356 מיטב משתלם ב'
105 365 קואופ צרכנית
106 372 שיבולת-תגמולים
107 374 אפסילון תגמולים מעיין
108 376 תעשיה אוירית כללי
109 377 ענבר
110 378 ק.ל.ע מסלול כללי
111 382 קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי
112 384 אקסלנס פיצויים זהב
113 385 אקסלנס גמל יסודות
114 386 מגדל קהל השתלמות מסלול כללי
115 387 מיטב משתלם א
116 388 קואופרציה השתלמות
117 392 רעות-כללית
118 394 קרן השתלמות עוצ"מ
119 395 אופקים השתלמות
120 396 פסגות כנרת כללי
121 398 סמדר
122 399 אקסלנס השתלמות פלטינום
123 401 אקסלנס גמל פלטינום עד 50% מניות
124 404 אשכול כללי
125 406 אקסלנס טפחות השתלמות
126 408 רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות – קלאסי
127 410 יהבית
128 411 הלמן-אלדובי יהבית השתלמות
129 415 גמל זהב לשעבר מזרחי טפחות
130 416 הראל – גילעד השתלמות כללי
131 417 מנורה מבטחים תעוש – מסלול כללי
132 418 אחים ואחיות – מסלול כללי
133 419 השתלמות רופאים כללי
134 420 פ.ר.ח – כללי
135 421 אקסלנס אמנה
136 422 אקסלנס שומרון
137 423 קרן השתלמות עובדי חברת חשמל
138 424 האוניברסיטה העברית
139 429 אי.בי.אי – נגב קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולים
140 435 שקמה
141 436 אקסלנס אורית
142 437 נירית כללית
143 438 קרן החיסכון לצבא הקבע
144 443 כלל מרכזית לפיצויים
145 444 כלל איתן כללי
146 448 להיט כללי
147 450 פסגות גדיש בטא
148 456 כלל השתלמות כללי
149 460 כלל איתן כללי דגש חזק
150 461 דש דור ברגר-פיצויים
151 463 דש נועם
152 482 מורים על יסודי
153 484 מורים וגננות – מסלול כללי
154 485 מורים תיכוניים – מסלול כללי
155 501 דש דור ברגר-תגמולים
156 502 הראל – גילעד גמל כללי
157 503 חקלאיים-פיצויים
158 505 סוכנות-תגמולים
159 506 ק.ג.מ – תגמולים
160 507 חקלאים-אחרות
161 508 יובלים-תגמולים
162 510 יובלים-אחרות
163 511 איילון מקפת תגמולים – כללי
164 512 מקפת-פיצויים
165 513 מקפת-אחרות
166 514 איילון מקפת השתלמות – כללי
167 515 מגן תגמולים
168 516 מגן-פיצויים
169 517 תלם חריש
170 521 הפניקס תגמולים ופיצויים – עמית כללי
171 523 בנין-אחרות
172 526 מבטחים-אחרות
173 528 אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
174 529 מיטב בטחון א
175 530 מנורה מבטחים יתר מסלול א
176 531 מנורה מבטחים יתר מסלול ב
177 532 מנורה מבטחים יתר מסלול ג
178 533 מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע
179 536 מנורה מבטחים אמיר מדד בגין
180 539 בר א
181 541 חיננית-בינוני
182 542 חיננית-ארוך
183 543 חיננית-מט"ח
184 544 חיננית-מניות
185 545 חיננית-שקלי
186 546 להיט-אג"ח
187 547 פסגות סגנון גמל מניות
188 548 פסגות גמל אג"ח חו"ל
189 549 פסגות גמל מדדית
190 550 פסגות גמל שקלית
191 551 דש גמל זהב
192 552 דש גמל
193 553 דש – פיצויים
194 554 דש – השתלמות
195 556 מחוג 1
196 558 נירית-אג"ח
197 559 מחוג 5
198 560 אנליסט השתלמות כללי
199 561 להבה מסלול כללי
200 562 רותם
201 566 הראל דיקן
202 567 הראל כספת
203 579 מגדל – השתלמות
204 580 שיבולת – השתלמות
205 581 כור – תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים
206 582 כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים
207 585 יובלים – השתלמות
208 586 יובלים-חופשה
209 588 אשכול- אג"ח
210 589 יובלים – מרכזית
211 592 כלל תמר שקלים
212 594 תגב – מדדי טווח בינוני
213 595 תגב – מנייתי
214 598 תגב – מט"ח דולרי
215 599 מגדל קהל השתלמות מסלול מעוז כללי
216 600 דש גמל פלטינה
217 601 יובלים – מחלה
218 609 פסגות השתלמות פלטינום
219 610 פסגות שיא השתלמות אג"ח
220 611 פסגות שיא השתלמות כספית
221 612 פסגות שיא השתלמות מניות
222 614 כלל גמל-מסלולית
223 615 תצפית
224 616 פסגות מסלולית לפיצויים
225 635 פסגות קופה לתשלום דמי מחלה
226 636 רשף – כללי
227 637 גל מסלול כללי
228 640 הייטק השתלמות
229 641 מקבץ
230 642 תואר
231 643 דש השתלמות נגה
232 644 דש אור
233 681 יניב
234 682 סנונית
235 684 הדס
236 685 אקסלנס גמל
237 686 אקסלנס השתלמות
238 687 אקסלנס מרכזית לפיצויים
239 689 כלל מושלם תגמולים
240 707 פסגות גמל עד 10% מניות
241 708 פסגות גמל כללי
242 709 פסגות גמל מניות
243 710 תגב – שקלי קצר
244 714 אקסלנס השתלמות זהב עד 15% מניות
245 715 אקסלנס השתלמות זהב שקלי
246 716 אקסלנס השתלמות זהב ללא מניות
247 718 אקסלנס השתלמות זהב מניות
248 721 כלל מושלם השתלמות
249 722 הדס ארזים מדדי
250 723 הדס ארזים שקלי
251 724 הדס ארזים מנייתי
252 725 הדס ארזים גמל
253 727 כלל מושלם פיצויים
254 730 אנליסט קתדרה כללי
255 732 אנליסט קתדרה – אג"ח
256 733 אנליסט קתדרה – אג"ח ממשלתי
257 734 אנליסט קתדרה – מניות
258 735 מיטב מרום
259 736 הדס ארזים השתלמות – אג"ח
260 737 הדס ארזים השתלמות – שיקלי
261 738 הדס ארזים השתלמות – מנייתי
262 739 הראל מרכזית לפיצויים-מניות
263 740 הראל מרכזית לפיצויים-מט"ח
264 741 הראל מרכזית לפיציים- מדד
265 742 הראל מרכזית לפיצויים-שקלי
266 743 הראל מרכזית לפיצויים-כללי
267 744 מגדל לתגמולים ולפיצויים
268 745 מגדל-מרכזית לפיצויים
269 746 קהילה
270 747 איפקס תגמולים כללי
271 748 איפקס מרכזית לפיצויים
272 749 איפקס השתלמות כללי
273 754 אלטשולר שחם מרכזית לפיצויים
274 756 אלטשולר שחם יהלום מסלול כללי
275 757 אלטשולר שחם קרנות השתלמות
276 761 הראל בז (מסלול מנייתי)
277 762 הראל שחף (עד 10% מניות)
278 763 הראל נץ (מסלול מנייתי)
279 764 הראל שלדג (עד 10% מניות)
280 767 מיטב תגמולים – שוהם כהלכה
281 768 מיטב השתלמות – שוהם כהלכה
282 769 מיטב מסלולית לפיצויים מסלול שוהם כהלכה
283 770 תמיר פישמן תגמולים – כללי
284 772 כלל השתלמות מסלולית מסלול כללי
285 774 פסגות סגנון גמל אג"ח
286 775 פסגות גמל בטא סגנון
287 776 פסגות סגנון גמל כספית
288 777 מגדל קהל השתלמות מסלול מט"ח
289 778 מיטב דינאמית להשתלמות מניות
290 780 מיטב דינאמית להשתלמות צמוד מדד
291 781 מיטב דינאמית להשתלמות שקלי
292 782 מיטב דינאמית גמל מניות
293 784 מיטב דינאמית גמל צמוד מדד
294 785 מיטב דינאמית גמל שקלי
295 786 מיטב מאור
296 787 אקסלנס גמל פלטינום שקלי
297 788 אקסלנס אופיר כללי
298 789 אקסלנס גמל פלטינום מט"ח
299 790 אקסלנס גמל פלטינום מניות
300 791 אקסלנס אופיר שקלי טווח קצר
301 792 אקסלנס גמל פלטינום צמוד מדד
302 793 אקסלנס אופיר מט"ח טווח קצר
303 794 אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי
304 795 אקסלנס עדי כללי
305 796 אקסלנס השתלמות פלטינום מט"ח
306 797 אקסלנס השתלמות פלטינום מניות
307 798 אקסלנס עדי שקלי טווח קצר
308 799 אקסלנס השתלמות פלטינום צמוד מדד
309 800 אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר
310 801 אקסלנס משכית שקלי
311 802 אקסלנס משכית כללי
312 803 אקסלנס משכית מט"חי
313 804 אקסלנס משכית מנייתי
314 805 אקסלנס משכית שקלי טווח קצר
315 806 אקסלנס משכית צמוד מדד
316 807 אקסלנס משכית מט"ח טווח קצר
317 808 אקסלנס גמל ללא מניות
318 809 אקסלנס השתלמות ללא מניות
319 811 אנליסט גמל כללי ב'
320 812 אנליסט גמל כללי
321 813 אנליסט גמל אג"ח
322 814 אנליסט גמל מניות
323 815 אנליסט גמל שקלי
324 816 אנליסט גמל מט"ח
325 817 אנליסט גמל מניות חו"ל
326 818 אנליסט גמל כללי חו"ל
327 819 מעלות
328 820 הראל רבת מסלולים
329 824 דש אקונומיסט תגמולים
330 825 דש אקונומיסט השתלמות
331 826 מבט תגמולים ופיצויים
332 827 מבטחים מרכזית לפיצויים
333 828 מנורה מבטחים השתלמות מסלול להבה כללי
334 830 מיטבית
335 831 פסגות גמל אג"ח
336 835 פסגות גדיש מדדית
337 839 פסגות שיא פיצויים כספית
338 840 פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות
339 842 פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות
340 844 פסגות שיא פיצויים מניות
341 845 פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות
342 855 נירית מניות
343 856 פועלי בניין-קרן השלמת פיצויי פיטורין
344 857 הראל דקל
345 858 מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר
346 859 מגדל פלטינום לתגמולים אג"ח ממשלתי
347 860 מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד
348 861 מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר
349 862 מגדל פלטינום לתגמולים חו"ל
350 863 מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי
351 864 מגדל קהל השתלמות מסלול שקלי קצר
352 865 מגדל קהל השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי
353 866 מגדל קהל השתלמות מסלול צמוד מדד
354 867 מגדל פלטינום להשתלמות מסלול ברומטר
355 868 מגדל קהל השתלמות מסלול חו"ל
356 869 מגדל קהל השתלמות מסלול מנייתי
357 870 מגדל פלטינום למעסיק
358 871 הראל ניב
359 872 פסגות מרפא
360 873 מיטב גמל כללי
361 874 מיטב תגמולים – כללי
362 875 מיטב תגמולים – מדדי
363 876 מיטב תגמולים – שקלי
364 877 מיטב תגמולים – מניות
365 879 מיטב השתלמות כללי
366 880 מיטב השתלמות – כללי
367 881 מיטב השתלמות – מדדי
368 882 מיטב השתלמות – שקלי
369 883 מיטב השתלמות – מניות
370 885 מיטב פיצויים – רבת מסלולים
371 886 מיטב פיצויים – כללי
372 891 פיצויים עיריית ת"א – צבר
373 892 כלל לדמי מחלה
374 923 מיטב בטחון
375 924 מקפת החדשה תגמולים ופיצויים
376 925 מקפת החדשה קרן השתלמות
377 948 מיטב תגמולים – טווח קצר
378 950 מיטב מסלולית לפיצויים צמוד מדד
379 953 איילון גמל מצוק
380 954 הפניקס מרכזית
381 956 אפסילון תגמולים-מסלול כללי
382 957 הפניקס תגמולים ופיצויים-כללי
383 961 הפניקס תגמולים ופיצויים-מנייתי
384 962 אנליסט השתלמות כללי ב'
385 963 אנליסט השתלמות מניות
386 964 הפניקס השתלמות-כללי
387 968 הפניקס השתלמות-מנייתי
388 969 אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית
389 972 אנליסט השתלמות אג"ח
390 973 אנליסט השתלמות ממשלתי
391 974 מגדל פלטינום לתגמולים כללי
392 975 מגדל פלטינום להשתלמות כללי
393 981 מנורה גמל מיתר
394 989 פסגות גמל כללי ב
395 1002 אפסילון קרן השתלמות מסלול כללי
396 1003 אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול כללי
397 1008 הדס ארזים מחלה
398 1010 תמיר פישמן גמל שקלי קצר
399 1011 תמיר פישמן גמל מניות בישראל ובחו"ל
400 1012 תמיר פישמן גמל אג"ח
401 1013 תמיר פישמן גמל כללי
402 1014 תמיר פישמן השתלמות שקלי קצר
403 1015 תמיר פישמן השתלמות מניות בישראל ובחו"ל
404 1016 תמיר פישמן השתלמות אג"ח
405 1017 תמיר פישמן השתלמות כללי
406 1018 תמיר פישמן מרכזית לפיצויים כללי
407 1034 הראל השתלמות ניבה
408 1035 ילין לפידות גמל כללי
409 1036 ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי
410 1037 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח
411 1038 ילין לפידות השתלמות מסלול כללי
412 1039 ילין לפידות מרכזית לפיצויים
413 1040 אקסלנס גמל עד 15% מניות
414 1042 אקסלנס גמל שקלי
415 1044 אקסלנס שחקים שקלי ב'
416 1049 רוטשילד דיסקונט חו"ל
417 1050 דש טיטניום
418 1051 דש השתלמות טיטניום
419 1052 דש השתלמות ב'
420 1055 איילון השתלמות מניות
421 1056 איילון השתלמות מט"ח
422 1057 איילון השתלמות צמוד מדד
423 1059 פסגות השתלמות כללי ב
424 1060 איילון השתלמות כללי ב'
425 1061 איילון השתלמות טווח קצר
426 1062 איילון גמל מניות
427 1063 איילון גמל מט"ח
428 1064 איילון גמל צמוד מדד
429 1067 איילון גמל כללי ב'
430 1068 איילון גמל טווח קצר
431 1070 איילון לפיצויים צמוד מדד
432 1072 איילון לפיצויים כללי
433 1078 אינפיניטי גמל סל אג"ח
434 1079 אינפיניטי גמל סל מניות
435 1083 אינפיניטי השתלמות דינמי
436 1084 אינפיניטי השתלמות סל אג"ח
437 1085 אינפיניטי השתלמות סל מניות
438 1092 אלטשולר שחם גמל כללי
439 1093 אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי
440 1094 אלטשולר שחם פיצויים
441 1095 אינפיניטי פיצויים סל אג"ח
442 1098 מיטב השתלמות – אג"ח
443 1100 אקסלנס השתלמות פלטינום עד 15% מניות
444 1103 אקסלנס גמל מניות
445 1107 מיטב מסלולית לפיצויים אג"ח
446 1110 מנורה השתלמות מדדי
447 1114 מנורה השתלמות שקלי
448 1116 מיטב גמל פלוס
449 1117 מיטב השתלמות פלוס
450 1118 מיטב פיצויים פלוס
451 1119 מיטב תגמולים – אג"ח
452 1120 מיטב דינאמית גמל כללי
453 1122 כלל גמל מניות
454 1124 כלל גמל מדד
455 1127 כלל גמל שקלי טווח קצר
456 1128 כלל גמל כללי
457 1129 כלל גמל איתן
458 1138 איילון מקפת תגמולים – ללא מניות
459 1139 מיטב דינאמית להשתלמות מסלול כללי
460 1143 איילון מקפת השתלמות – ללא מניות
461 1144 מנורה מרכזית לפיצויים כללי
462 1145 מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות
463 1146 מנורה גמל כללי
464 1147 מנורה גמל עד 10% מניות
465 1148 מנורה השתלמות כללי
466 1149 מנורה השתלמות עד 10% מניות
467 1150 אלטשולר שחם גמל
468 1151 אלטשולר שחם השתלמות
469 1152 פרפקט קופת פיצויים מרכזית מסלול כללי
470 1154 מבטחים חופשה חגים והבראה
471 1155 תמיר פישמן לפיצויים אג"ח
472 1156 מגדל פלטינום לתגמולים ביג כללי
473 1157 מגדל קהל השתלמות מסלול ביג כללי
474 1161 מקפת דמי מחלה
475 1162 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב'
476 1163 ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב'
477 1172 תמיר פישמן גמל אג"ח מדינה
478 1175 תמיר פישמן השתלמות אג"ח מדינה
479 1176 תמיר פישמן פיצויים ערך
480 1182 קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית
481 1183 פסגות השתלמות כללי
482 1184 פסגות השתלמות אג"ח
483 1185 פסגות השתלמות מניות
484 1189 אקסלנס גמל עד 50% מניות
485 1190 אקסלנס השתלמות עד 50% מניות
486 1192 לאומי קופה מרכזית לפיצויים
487 1193 בנק לאומי למשכנתאות קופה מרכזית לפיצויים
488 1194 בנק ערבי ישראלי קופה מרכזית לפיצויים
489 1198 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות
490 1199 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ועוד
491 1200 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי
492 1201 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מנייתי
493 1202 אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות
494 1203 אי.בי.אי השתלמות אג"ח ועוד
495 1204 אי.בי.אי השתלמות כללי
496 1205 אי.בי.אי השתלמות מנייתי
497 1206 אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול כללי
498 1209 אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה
499 1210 אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה
500 1211 אינפיניטי פיצויים סל מניות
501 1215 פסגות שיא גמל מניות
502 1216 פסגות שיא גמל כללי
503 1217 פסגות שיא השתלמות מנייתי
504 1218 פסגות שיא השתלמות כללי
505 1219 פסגות קמה
506 1222 גל מסלול מניות
507 1223 פסגות פיצויים בטא
508 1225 פסגות פיצויים אג"ח ללא מניות
509 1226 מרכזית לפיצויים הבנק הבינלאומי
510 1227 מרכזית לפיצוים קבוצת יובנק
511 1228 מרכזית לפיצויים של קבוצת בנק פאג"י
512 1229 אפסילון תגמולים מסלול אג"ח
513 1230 אפסילון תגמולים מסלול מנייתי
514 1231 אפסילון קרן השתלמות מסלול אג"ח
515 1232 אפסילון קרן השתלמות מסלול מנייתי
516 1233 אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח
517 1234 אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול מנייתי
518 1235 מיטב גמל אג"ח (ללא מניות)
519 1236 מיטב גמל אג"ח 85
520 1239 מיטב גמל מניות
521 1240 מיטב השתלמות אג"ח (ללא מניות)
522 1241 מיטב השתלמות אג"ח 85
523 1244 מיטב השתלמות מניות
524 1245 מיטב גמל חכם מסלול מנייתי
525 1246 מיטב גמל חכם כללי
526 1247 מיטב גמל חכם אג"ח ש
527 1248 מיטב גמל חכם אג"ח ח
528 1249 מיטב גמל חכם אג"ח ב
529 1250 מיטב השתלמות חכם מנייתי
530 1251 מיטב השתלמות חכם כללי
531 1252 מיטב השתלמות חכם אג"ח ש
532 1253 מיטב השתלמות חכם אג"ח ח
533 1254 מיטב השתלמות חכם אג"ח ב
534 1255 מנורה גמל מנייתי
535 1256 מנורה השתלמות מנייתי
536 1257 רום רביד אג"ח
537 1258 רום ספיר מנייתי
538 1260 פסגות שיא השתלמות בטא
539 1262 מינהל – השתלמות – טיטניום מניות
540 1272 איפקס סלע תגמולים
541 1273 איפקס עוז תגמולים
542 1274 איפקס סלע השתלמות
543 1275 איפקס עוז השתלמות
544 1276 איפקס סלע מרכזית לפיצויים
545 1280 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית
546 1282 מרכזית לפנסיה תקציבית של עובדי עיריית ת"א
547 1284 כלל תקציבית
548 1287 אלטשולר שחם גמל קלאסי
549 1288 אלטשולר שחם גמל גולד
550 1289 אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי
551 1290 אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד
552 1291 אלטשולר שחם גמל מסלול אמרלד
553 1292 מור כללי
554 1293 מור כללי ב'
555 1294 מור מנייתי
556 1296 הראל קופה לפנסיה תקציבית
557 1303 תגמולים פלוס זהב
558 1304 מקפת תקציבית
559 1305 תגמולים פלוס כללי
560 1306 תגמולים פלוס מנייתי
561 1309 פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית
562 1314 הדס ארזים להשתתפות בפנסיה תקציבית
563 1316 רעות – אג"ח
564 1317 רעות מניות פלוס
565 1318 הנדסאים וטכנאים – מסלול מנייתי
566 1319 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח
567 1323 הדס ארזים לפרישה 2020
568 1324 הדס ארזים לפרישה 2025
569 1325 הדס ארזים לפרישה 2030
570 1326 הדס ארזים לפרישה 2035
571 1327 הדס ארזים לפרישה 2040
572 1330 פסגות גדיש מניות
573 1331 פסגות גדיש עד 10% מניות
574 1332 פסגות גדיש אג"ח
575 1333 פסגות גדיש כספית
576 1334 הראל עצמה תעוז שקלי קצר
577 1335 הראל עצמה תעוז ללא מניות
578 1336 הראל תעוז שקלי
579 1337 הראל תעוז ללא מניות
580 1341 ארם זהב- עד 10% מניות
581 1343 מנורה גמל טווח קצר
582 1344 מנורה גמל אג"ח ממשלתי
583 1345 מנורה גמל לפרישה 2020
584 1346 מנורה גמל לפרישה 2030
585 1348 כלל השתלמות מדד
586 1349 כלל השתלמות מט"ח
587 1350 כלל השתלמות מניות
588 1351 כלל השתלמות שקלי טווח קצר
589 1352 כלל השתלמות שקלים
590 1353 דש השתלמות זהב
591 1354 הפניקס השתלמות מסלול ללא מניות
592 1355 הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול ללא מניות
593 1356 אפסילון קרן השתלמות – מסלול שקלי טווח קצר
594 1357 אפסילון מרכזית לפיצויים מסלול שקלי טווח קצר
595 1358 אפסילון תגמולים – מסלול שקלי טווח קצר
596 1359 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות
597 1360 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח מדינה
598 1361 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח מדינה
599 1364 מנורה מבטחים תעוש – מסלול מניות
600 1366 מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות
601 1367 תלם השתלמות
602 1368 הראל גמל מסלול שקלי
603 1369 הראל השתלמות מסלול שקלי
604 1370 מיטב השלמות – כספי
605 1371 מיטב דינאמית גמל כספית ללא מניות
606 1372 מיטב מסלולית לפיצויים – כספית ללא מניות
607 1374 מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות
608 1375 אלטשולר שחם גמל מנייתי
609 1376 אלטשולר שחם גמל אג"ח
610 1377 אלטשולר שחם השתלמות מסלול מנייתי
611 1378 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח
612 1380 להבה מסלול שקלי
613 1383 האוניברסיטה העברית מסלול עד 10% מניות
614 1384 הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח
615 1385 מינהל – השתלמות – ללא מניות
616 1386 ד"ש גמל אג"ח ממשלתי
617 1387 דש השתלמות אגח ממשלתי
618 1394 אלטשולר שחם גמל כספית
619 1395 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי
620 1398 אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי
621 1399 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי
622 1404 קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול ללא מניות
623 1405 עיריית ת"א תגמולים אופק עד 10% מניות
624 1406 מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרניות
625 1407 מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי צמוד
626 1408 מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי שקלי
627 1409 מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות חו"ל
628 1410 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות
629 1411 קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מניייתי
630 1412 אנליסט גמל ממשלתי
631 1413 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול ממשלתי
632 1414 קופת גמל הנדסאים מסלול אג"ח
633 1415 הדס ארזים לפרישה כספית
634 1416 אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח
635 1417 אלטשולר שחם פיצויים מסלול אג"ח
636 1422 פסגות גמל כספית
637 1423 פסגות גמל אג"ח מדינה
638 1424 פסגות השתלמות עד 10% מניות
639 1425 פסגות השתלמות כספית
640 1426 פסגות השתלמות אג"ח מדינה
641 1427 פסגות שיא השתלמות מסלולית אג"ח ללא מניות
642 1428 פסגות שיא השתלמות מסלולית כספית
643 1429 פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה
644 1430 רעות שיקלי קצר
645 1431 פסגות גדיש אג"ח מדינה
646 1432 הדס ארזים משתלמת מסלול כספית
647 1433 ק.ל.ע מסלול ללא מניות
648 1434 קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות
649 1435 הדס ארזים משתלמת מסלול זהב
650 1436 שדות מסלול ללא מניות
651 1437 קופת גמל עו"ס מסלול ללא מניות
652 1438 עוצ"מ מסלול אג"ח ממשלתי
653 1439 תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלתי
654 1440 קופת גמל המח"ר מסלול אג"ח
655 1441 קופת גמל המח"ר מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות
656 1442 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלתי
657 1443 אי.בי.אי השתלמות אג"ח ממשלתי
658 1444 גל מסלול אג"ח ללא מניות
659 1445 אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח
660 1446 אומגה קרן השתלמות מסלול מנייתי
661 1447 רשף – אג"ח
662 1450 קו הבריאות – ללא מניות
663 1451 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח
664 1452 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות
665 1453 הגומל מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות
666 1454 השתלמות משפטנים מנייתי
667 1455 השתלמות משפטנים ללא מניות
668 1456 אחים ואחיות – מסלול ללא מניות
669 1471 פ.ר.ח – אג"ח מדינה ללא מניות
670 1472 השתלמות רופאים אג"ח מדינה ללא מניות
671 1476 אל על – ללא מניות
672 1477 שחק מניות
673 1478 הילה – כללי
674 1479 כלנית
675 1484 הראל גמל מסלול אג"ח
676 1485 הראל השתלמות מסלול אג"ח
677 1486 מיטב גמל בניהול אישי
678 1487 מיטב השתלמות בניהול אישי
679 1488 הדס ארזים תגמולים בניהול אישי
680 1489 הדס ארזים השתלמות בניהול אישי
681 1490 אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות
682 1491 אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות
683 1492 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100
684 1493 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20
685 1494 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2
686 1495 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5
687 1498 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ
688 1499 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה
689 1500 תג שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יור 50
690 1501 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p 500
691 1502 תג שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci שווקים מתעוררים
692 1503 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100
693 1504 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20
694 1505 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2
695 1506 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5
696 1509 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ
697 1510 הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ל ל"צ ריבית קבועה
698 1511 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ד"ג יורו 50
699 1512 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p500
700 1513 הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci שווקים מתעוררים
701 1514 פסגות גמל בניהול אישי
702 1515 פסגות השתלמות בניהול אישי
703 1516 תמיר פישמן גמל מניות ישראל
704 1517 תמיר פישמן גמל מניות חו"ל
705 1518 תמיר פישמן השתלמות מניות ישראל
706 1519 תמיר פישמן השתלמות מניות חו"ל
707 1522 קופת גמל המח"ר מסלול צעיר עד גיל 45
708 1523 הראל – גילעד השתלמות כהלכה
709 1524 הראל – גילעד גמל כהלכה
710 1525 תעשיה אוירית מסלול מניות
711 1526 אל על – מניות
712 1527 מיטב מרום אג"ח מדינה
713 1528 מיטב מרום שקלי
714 1529 מיטב מרום מדד
715 1530 מיטב מרום מט"ח
716 1533 כלל גמל מסלול הלכתי (הוד)
717 1534 כלל השתלמות הלכתי ארגמן
718 1535 אנליסט השתלמות שקלי
719 1536 אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל
720 1537 אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל
721 1538 איילון מקפת השתלמות – כהלכה
722 1539 אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים
723 1541 אקסלנס תגמולים בניהול אישי
724 1542 אקסלנס השתלמות בניהול אישי
725 1543 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות חו"ל
726 1544 אי.בי.אי השתלמות מניות חו"ל
727 2006 אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד
728 2007 אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח
729 2008 אלטשולר שחם פיצויים כספית
730 2017 פסגות גמל כשר
731 2018 פסגות השתלמות כשר
732 2019 איפקס תגמולים אג"ח ממשלתי
733 2020 איפקס תגמולים מניות
734 2021 איפקס השתלמות אג"ח ממשלתי
735 2022 איפקס השתלמות מניות
736 2023 הפניקס גמל בניהול אישי
737 2024 הפניקס השתלמות בניהול אישי
738 2025 הדס ארזים אג"ח
739 2026 דש תגמולים אג"ח כללי
740 2027 דש תגמולים מניות
741 2028 דש אקונומיסט השתלמות אג"ח כללי
742 2029 דש אקונומיסט השתלמות מניות
743 2030 דש גמל אג"ח כללי
744 2031 דש גמל מניות
745 2032 דש השתלמות אג"ח כללי
746 2033 דש השתלמות מניות
747 2034 כלל תמר אג"ח
748 2035 מורים וגננות – מסלול כשר
749 2036 מורים וגננות – מסלול אג"ח
750 2037 מורים תיכוניים – מסלול כשר
751 2038 מורים תיכוניים – מסלול אג"ח
752 2039 מורים וגננות – מסלול כשר
753 2040 מורים וגננות – מסלול אג"ח
754 2041 מורים תיכוניים – מסלול כשר
755 2042 מורים תיכוניים – מסלול אג"ח
756 2048 מגדל קהל השתלמות מסלול כהלכה
757 2049 הדס ארזים לפרישה מסלול שריעה
758 2050 דש גמל שקלי קצר
759 2051 דש גמל חו"ל
760 2052 דש תגמולים שקלי קצר
761 2053 דש תגמולים חו"ל
762 2054 דש השתלמות שקלי קצר
763 2055 דש השתלמות חו"ל
764 2056 דש אקונומיסט השתלמות שקלי קצר
765 2057 דש אקונומיסט השתלמות חו"ל
766 2058 הדס ארזים מסלול שריעה
767 2059 דש דור ברגר-פיצויים אג"ח ממשלתי
768 2060 דש דור ברגר-פיצויים צמוד מדד
769 2061 דש – פיצויים אג"ח ממשלתי
770 2062 דש – פיצויים צמוד מדד
771 2079 קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל
772 2080 אוניברסיטת ת"א – מסלול שקלי
773 2086 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול עד 10% במניות
774 2088 אקסלנס השתלמות פלטינום ללא מניות
775 2089 אקסלנס גמל צמוד מדד
776 2090 אקסלנס גמל חו"ל
777 2091 אקסלנס השתלמות זהב
778 2093 אקסלנס השתלמות שקלי
779 2094 אקסלנס השתלמות מניות
780 2095 אקסלנס השתלמות צמוד מדד
781 2096 אקסלנס השתלמות חו"ל
782 2098 אי.בי.אי גמל בניהול אישי
783 2100 אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי
784 2113 אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי
785 2114 אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי
786 2115 כלל השתלמות אג"ח
787 2116 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10
788 2117 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25
789 2118 תגמולים שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
790 2119 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב תל בונד שקלי
791 2120 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital
792 2121 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד J.P.Morgan
793 2122 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid
794 2123 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש
795 2124 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10
796 2125 השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
797 2126 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25
798 2127 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב תל בונד שקלי
799 2128 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital
800 2129 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד J.P.Morgan
801 2130 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid
802 2131 השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש
803 סה"כ לדו"ח

:

תודה על הפניה לאתר פנסיה בנושא החזרי מס וביטוח לאומי . נציג מקצועי מטעמנו יפנה אליכם בהקדם לאחר שתשאירו פרטים בברכת כל טוב

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | קישור לבנק ישראל | קישור לאיתור כספים

קישור למחשבון השוואה בין עמלות הבנקים איך לבחור ביטוח מנהלים  2013 

אתר פנסיה – חישוב קופת גמל וייעוץ פיננסי אובייקטיבי – 058-4363632