חישוב פנסיה מבטחים הוותיקה

חישוב פנסיה מבטחים הוותיקה

חישוב הפנסיה החודשית במבטחים הוותיקה מתבסס על שנות הותק של העמית , על ההפרשות לאורך השנים , על השכר הקובע בקרן ועל מעמד העמית בעת היציאה לגמלאות. חישוב פנסיה מבטחים הוותיקה נחשב לאחד מתהליכי החישוב המורכבים בשוק הביטוח הפנסיוני . תקנון קרן פנסיה ותיקה מבטחים מתעדכן מעת לעת ויש לקחת בחשבון את השינויים שחלים בו בעת חישוב פנסיה מבטחים הוותיקה.

כמה נקבל בגיל פרישה חישוב פנסיה מבטחים הוותיקה  על פי תקנון קרן הפנסיה הוותיקה מבטחים 

  • חישוב פנסיה מבטחים הוותיקה | מבוטח שאינו מקבוצת הביניים

לגבי מבוטח שאינו מבוטח קבוצת הביניים – 0.1667% לכל חודש של חברות.

  • חישוב פנסיה מבטחים הוותיקה | מבוטח מקבוצת הביניים

לגבי מבוטח שאינו מבוטח קבוצת הביניים – 0.1333% לכל חודש של חברות.

איבר ראשון במכפלה
מכפלת שיעור קצבה לחודש ביטוח רגיל לפני החודש הקובע ( באחוזים)
כפול סך חודשי הביטוח של המבוטח בתקופה שקדמה לחודש הקובע.
איבר שני במכפלה
מכפלת שיעור קצבה לחודש ביטוח רגיל החל מהחודש הקובע ( באחוזים) בסך חודשי
הביטוח של המבוטח בתקופה החל מהחודש הקובע ועד להגיעו לגיל קצבת זקנה.

חשוב לדעת כשלים בחישוב נכון של הפנסיה במבטחים הוותיקה :

 חישוב חודשי חברות
 חישוב שכר קובע
 חישוב גילאי המבוטח והמועד הקובע
 מיצוי הזכויות במלוא הקרנות
 איתור כספים אבודים

 [si-contact-form form='1']

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | קישור לבנק ישראל | קישור לאיתור כספים

קישור למחשבון השוואה בין עמלות הבנקים | איך לבחור ביטוח מנהלים  2013 

המדריך לתלוש השכר | המדריך לפיצויי פיטורים | איך לבחור קרן פנסיה| בדיקת פנסיה |

ייעוץ פנסיוני | בדיקת ביטוחים  | כרטיס אדי – חותמים על כרטיס אדי ומצילים חיים