הקרנות הוותיקות

הקרנות הוותיקות

חישוב שכר קובע ובדיקת קרן פנסיה  כל קרנות הפנסיה במדינת ישראל 

הקרנות הוותיקות חישובי פנסיה 

חישוב פנסיה  ייעוץ בפרישה אתר הפנסיה של ישראל מציע שירותי סיוע ( בתשלום ) לעמיתי הקרנות הוותיקות היוצאים לפרישה . הייעוץ מתווה דרך לאופן ביצוע הפרישה , צמצום המס על הפנסיה למינימום הניתן על פי תיקון 190 וביצוע תכנון פרישה ליוצאים לפנסיה הקרנות הוותיקות. בנוסף ניתן לקבל שירות חישוב פנסיה ובדיקת גובה הפנסיה החודשית . השירות ניתן על ידי אקטוארים מומחים לחישוב פנסיה

  • קרן הפנסיה הותיקה מבטחים – לחץ כאן לכרטיס הביקור של הקרן
  • קג"מ  – קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות – לחץ לכרטיס הביקור של הקרן 
  • קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ – לחץ כאן לכרטיס הביקור של הקרן 
  • קרן הפנסיה לעובדי הדסה – לחץ כאן לכרטיס הביקור של הקרן 
  • קרן הביטוח והפנסיה לפועלי בניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית
  • אגד – קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ
  • חקלאים –  קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ 
אתר פנסיה

חישוב קצבה קרן פנסיה ותיקה

הקושי של העמית לחשב בעצמו את קצבת הפנסיה נובעת ממנגנון חישוב מסובך ותקנון מתעדכן ומתחדש של קרנות הפנסיה לצד לחצים של האוצר הלקטין את הקצבה של קרנות הפנסיה הוותיקות. לאחרונה דובר על כך שעקב דחיית גיל הפרישה לנשים קרנות הפנסיה צריכות לשלם יותר קצבאות והאוצר שהתנגד לכסות את הגרעון מהתקציב השוטף דרש לקצץ את הקצבאות המקוצצות ממילא .
כעת לקראת בחירות 2019 שייערכו ב 09/04/2018 הגזרה של הקטנת הפנסיה בקרן מבטחים ותיקה תעבור לקדנציה הבאה ואולי גם לשר האוצר הבא שלא לא יהיה משה כחלון
הקרנות הוותיקות – קרנות הפנסיה של עמיתים הקרנות הוותיקות מבטחים מקפת קגמ . מספרי טלפון מובילים וקישורים חשובים של הקרנות הפנסיה של ישראל