דמי ניהול קרן פנסיה 2014

דמי ניהול קרן פנסיה 2014

 טבלת השוואת דמי ניהול קרן פנסיה 2014 מראה את ההבדל בחיסכון כתוצאה מהפרשי דמי הניהול הממוצעים בקרנות הפנסיה בישראל. דמי ניהול קרן פנסיה 2014 מורכב משני סוגי עמלות שקופות הנגבים ישירות מכספו של העמית.

דמי ניהול קרן פנסיה 2014 – דמי ניהול מהפרמיה השוטפת

נגבים ישירות מפרמיה השוטפת המשולמת לקרן מדי חודש. קרנות הפנסיה רשאיות לגבות עד 6% מהפרמיה השוטפת. בטבלת השוואת דמי ניהול קרן פנסיה 2014 קרן הפנסיה איילון-פיסגה קרן פנסיה מובילה את טבלת דמי הניהול מהפרמיה עם 4.08% בממוצע.

דמי ניהול קרן פנסיה 2014 – דמי ניהול מהחיסכון המצטבר

עמלה זו נגבית מהחיסכון המצטבר בכל חודש  , ללא כל קשר לתשואה שהשיגה קרן הפנסיה לעמיתים. גם בחודשים שבהם חברת הניהול של קרן הפנסיה השיגה תשואה שלילית לעמיתים היא עדיין גובה דמי ניהול מהחיסכון המצטבר של העמית. גם בקטגוריה זו הקרן היקרה ביותר על פי נתוני גמל היא איילון-פיסגה קרן פנסיה עם עמלה ממוצעת של 0.37% לשנה .

מה רואים בטבלת דמי ניהול קרן פנסיה 2014

בטבלה מוצגים נתוני העמלות שגבו קרנות הפנסיה לתקופה שבין  08/2014 – 09/2013.  הרצנו חישוב של עמית/ה המשתכרים  10,000 לחודש , החלו לסוך בגיל 30 ויפרשו בגיל 67 . בעמודה השנייה מימין ניתן לראות את הםער המחושב בין הקרן הזולה ביותר מבחינת עמלות לקרן היקרה ביותר מבחינת עמלות. פער זה מגיע עד לכדי 127,000 שקלים. 

שם הקרן פער חיסכון מהקרו היקרה ביותר חיסכון פנסיוני דמי ניהול מצבירה דמי ניהול מפרמיה עודף אקטוארי תשואה שנתית
איילון-פיסגה קרן פנסיה 4,188 1,849,594 0.37 4.08 0.4 10.32
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה -2,427 1,856,209 0.36 3.95 0.17 11.49
מיטב דש פנסיה מקיפה -23,784 1,877,566 0.35 3.06 0.03 10.22
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה -13,006 1,866,787 0.34 3.83 0.74 8.58
הפניקס פנסיה מקיפה 0 1,853,782 0.34 4.5 0.78 10.4
מקפת אישית -21,112 1,874,894 0.32 3.84 -0.26 10.77
הראל גילעד פנסיה -35,244 1,889,025 0.31 3.33 0.02 11.93
מבטחים החדשה -42,671 1,896,452 0.29 3.38 -0.59 11.09
כלל פנסיה מקיפה -43,544 1,897,326 0.28 3.55 0.09 11.29
הראל מנוף פנסיה -127,127 1,980,909 0.13 2.61 0.34 11.82

הנחות חישוב לטבלת השוואה דמי ניהול קרן פנסיה 2014 : שכר קבוע 10,000 ש"ח בחודש , תשואה ברוטו 4.26% בניכוי דמי ניהול מצבירה כפי שהופיעו באתר האינטרנט גמלנט בתאריך 10/10/2014. הפרשות עובד ומהעביד 5% כל אחד לתגמולים , הפרשות מעביד לפיצויים 8.3% . גיל כניסה 30 גיל פרישה 67 , ללא עלויות ביטוחים.  שכר קבוע ופרמיות קבועים לכל החישוב. החישובים והכתבות באתר פנסיה ​או כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם