בדיקת פנסיה חישובים קצבאות

בדיקת פנסיה חישובים קצבאות

איך אפשר לדעת אם החישובים בקרן הפנסיה נכונים?  בדיקת פנסיה  מדי חודש מועברים לקרנות הפנסיה בישראל מאות מיליוני שקלים.

הכספים עוברים לקרנות באמצעות ממשקים ממחושבים ומורכבים ומנוהלים בקרנות הפנסיה באמצעות תוכנות ומערכות מחשב.

הן מורכבות שכל טעות שמתרחשת שהן חופשת את העמית להפסד כספי ומצריכה ביצוע תהליך של בדיקת פנסיה אחת למספר שנים. לבדיקת פנסיה  להשאיר הודעה באתר. 

בדיקת פנסיה – סוגי בדיקות

בדיקת פנסיה חודשית

בדיקה זו היא המורכבת ביותר בבדיקת פנסיה . בקרנות הפנסיה השונות קיימות שיטות שונות לחישוב הפנסיה החודשית . חישוב הפנסיה במרבית הקרנות נעשה באופן ידני ולא באמצעות מערכת ממחושבת , ללא תהליכי בקרה ולכן החוסך חשוף להפסדים.

איך עושים בדיקת החיסכון

בדיקת פנסיה שהמטרה לוודא שהחיסכון בקרן תקין מתבצעת על ידי שחזור כל ההפקדות לקרן ובאמצעות תוכנה מקצועית לחישוב חיסכון בקרן פנסיה.

ניתן להסיק האם החיסכון חושב בצורה תקינה.

מרבית קרנות הפנסיה סובלות מטעויות בחישוב החיסכון בשל אוסף טעויות מחשב שיחד עם טעויות אנוש חושפות את החוסך להפסדים.

אובדן ידע ומידע ופגיעה בהכנסה לאורך כל שנות קבלת הפנסיה החודשית.

 ביטוחים בקרן פנסיה

קרן הפנסיה מבטחת את עמיתיה בשני סוגי ביטוחים . ביטוח שאירים למקרה פטירה . במרבית הקרנות מצורפים העמיתים . הביטוח בקרן נקבע לפי המסלול שבו בחר העמית .

עמיתים אשר לא בצעו בדיקת פנסיה הכוללת תכנון פיננסי והתאמת מסלול בקרן הפנסיה חשופים למצב שבו הביטוח לא יספק את צרכי המשפחה  ויחשוף אותם לבעיה כלכלית חמורה במקרה ביטוחי.

בדיקת פנסיה תשלומים והעברות

החיסכון בקרן הפנסיה מורכב מתשלומים שמועברים לקרן , מריבית שצובר החיסכון ומעודפי כספים שגבתה הקרן מעמיתיה בגין כיסוי ביטוח לנכות ושאירים.  מערכות השכר והסליקה המעבירים לקרנות הפנסיה את התשלומים החודשיים לוקים בשגיאות תוכנה שהנפוצה ביניהם היא שגיאה הגורמת לקליטה שגויה של כספים , העברת כספים שלא לחשבון המיועד ולעיתים העברת כספי החוסך לקרן אחרת.

בדיקת פנסיה באמצעות מומחה

בדיקת פנסיה באמצעות מומחה מתבצעת באמצעות שילוב של ידע וניסיון מקצועי ובאמצעות תוכנה בלעדית לבדיקת פנסיה. תהליך הבדיקה כולל  : 

  • פגישה אישית עם העמית על מנת להכיר מקרוב את העובדות
  • דליית נתונים ממעסיקים וקרנות הפנסיה
  • העברת זרמי התשלומים לתוכנה לבדיקת פנסיה 
  • הפקת דוח מפורט לחישוב קצבאות
  • פניה לקרן הפנסיה לתיקון הפנסיה החודשית והחיסכון

 

[si-contact-form form='1']

 

 תכנון הוצאות חודשי | תכנון פיננסי לפורשים 

אישור ניהול ספרים  | רשות המיסים | בדיקת ביטוחים | האתר של ד"ר גיא בכור GPLANET