ביטוח לאומי למנקה

ביטוח לאומי למנקה

מרכז מידע בנושא ביטוח לאומי והחזרי מס 

גובה תשלום דמי ביטוח לאומי לעוזרת בית הנקרא גם תשלום דמי ביטוח לאומי למנקה הוא פונקציה של גיל העובד. כמובן שחשוב לשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד ולא לנסות לחסוך כמה לירות ובכך להסתכן בעברה קשה בראיה של ביטוח לאומי

ביטוח לאומי למנקה – עבור עובדים במשק בית מגיל 18 עד גיל פרישה

תשלום המעסיק תשלום עוזר בית  סך הכול
דמי ביטוח לאומי 5.25% 1.00% 6.25%
דמי ביטוח בריאות 0.00% 1.00% 1.00%
סך הכול 5.25% 2.00% 7.25%
דמי ביטוח עבור
שכר של 1000 ₪ 
52.5 20 72.5

ביטוח לאומי למנקה – עבור עובדים במשק מגיל פרישה והלאה אך אינם מקבלים קצבת זקנה עדיין 

תשלום המעסיק תשלום עוזר בית סך הכול
דמי ביטוח לאומי 5.25% 0.00% 5.25%
דמי ביטוח בריאות 0.00% 1.00% 1.00%
סך הכול 5.25% 1.00% 6.25%
דמי ביטוח עבור
שכר של 1000 ₪ 
52.5 10 62.5

עובד מנקה בבית או עוזרת בית מחת לגיל 18מ שנה , או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם. עובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ  רק המעסיק משחלם % 2.00 משכרם.

תקופות תשלום דמי ביטוח לאומי לעוזרת בית ביטוח לאומי למנקה
באחריות המעסיק לדווח על העובד באופן שוטף ולשלם את דמי ביטוח לאומי ארבע פעמים בשנה במועדים האלה:

ב-20 באפריל – בעד חודשי העבודה ינואר – מרס שקדמו למועד הדיווח
ב-20 ביולי – בעד חודשי העבודה אפריל – יוני שקדמו למועד הדיווח
ב-20 אוקטובר בעד חודשי העבודה יולי – ספטמבר שקדמו למועד הדיווח
ב-20 ינואר בעד חודשי העבודה אוקטובר – דצמבר שקדמו למועד הדיווח

 

טופס דיווח לביטוח לאומי על העסקת עוזרת בית

הטופס פשוט וכולל בעיקר פרטים אודות המנקה העובד מועד תחילת העבודה , מס' ימי עבודה בשבוע  ,מס' שעות עבודה  , ביום מקום העסקה של עוזרת הבית וכן את השכר המשולם בחודש ב

טופס ביטוח לאומי לעוזרת בית הודעה על העסקת עובדת במשק בית טופס 614
ביטוח לאומי מוקד ארצי מוקד טלפוני ארצי 6050*

[si-contact-form form='2']