איך מחשבים פיצויים לפי ברוטו או נטו ? מדריך לעובדים

איך מחשבים פיצויים לפי ברוטו או נטו ? מדריך לעובדים

פיטורים הם אף פעם אירוע נעים.  בין אם מדובר בעובד מפוטר או מתפטר. לצד ההרגשה האישית מדובר באירוע פיננסי רב משמעות מבחינת מיסוי וסכומי הכסף המשולמים בו. איך מחשבים פיצויים לפי ברוטו או נטו ? מדריך לעובדים.

איך מחשבים פיצויים לפי ברוטו או נטו ?

איך מחשבים פיצויים לפי ברוטו או נטו ?

למי שייכים כספי הפיצויים לעובד או למעסיק ? 

ראשית נזכיר כי הפיצויים שייכים לעובד. לא למעביד. למעט מקרים המוגדרים בחוק ולפיהם ניתן לשלול מהעובד את הזכות לפיצויים. בנוסף קבע בית המשפט בפס"ד (עש"א 23659-05-12) שחברות הביטוח וקרנות הפנסיה לא יכולות להחזיר למעסיק כספי פיצויים. שוב למעט מקרה קצה המוגדר בחוק.

עוד באתר כמה נשים מרוויחות ?

מה זה סעיף 14 ולמה זה קשור לפיצויים שלך ? פיצויים לפי שכר ברוטו

הסעיף הוא אחד החשובים בנושא יחסי עובד מעביד. הוא מאפשר לעובד שהתפטר לקבל פיצויים גם אם לא עברה שנה מאז תחילת העבודה אצל המעסיק. בנוסף יש לו השלכות על איך לחשב פיצויים במקרה של פיטורים.

ההסדר בסעיף מאפשר למעסיק להפריש לקופתה פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן קופת גמל, כספי פיצויים. המעסיק מפקיד מדי חודש את הכספים בקופה הפנסיונית לפי שכר הבסיס ברוטו. אולם כאן יש סוגיה שחשוב לברר. אילו רכיבים לא נכללים בשכר ברוטו לפני קיזוז מס הכנסה.

אם לעובד לא קיים סעיף 14 יש לחשב את הפיצויים לפי מכפלת שנות העבודה כפול שכר בסיס אחרון.

מחשבים פיצויים לפי ברוטו בניכוי רכיבים שאינם פנסיוניים 

דמי הבראה

שי לחג

דמי נסיעה

אש"ל

הוצאות רכב

את החישוב לפיצויים עושים לפי משכורת ברוטו הבסיס לפני מס

אם המעסיק שלם החל מתחילת העבודה את הכספים לקופות הגמל פנסיה וביטוח, והעובד חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, החישוב הוא מיותר. שכן הכסף שנצבר בקופה הוא הסכום העומד לרשות העובד. אם יש יותר כסף ממה שמגיע בחשבון מכפלת שכר אחרון * שנות עבודה, הכסף יישאר אצל העובד. אין החזר למעביד.

דוגמאות חישוב

משכורת בסיסי 7000 ברוטו לא כולל תוספות .
לפי הסכם העבודה ( חייב להיות ) לעובד יש סעיף 14 . המעסיק מפקיד 8.33% מדי חודש = 583 שח. הכסף מופקד בקרן פנסיה מקיפה.
בתום 6 שנות עבודה אצל המעסיק הוא קבל העלאת שכר ל 8,000 שח אבל פוטר.  המעסיק פנה לקרן הפנסיה ודיווח בטופס 161 על צבירה בגובה 45,000 שח .

כמה הפיצויים שמגיע לעובד ? את הסכום שיש בקופה. מכיוון שהמעסיק עמד בתנאי ההסכם. אגב זה גם הסכום שיקבל עובד מתפטר.

מה עושים אן המעסיק לא מוכן לשלם לי פיצויים ? 

בעיקרון למעביד אין יכולת החלטה בנושא הזה והוא כפוף לחוקי מדינת ישראל. ניתן לדווח לרשויות על הפרת חוקי העבודה וזכויות העובדים בערוצים הבאים:

הפרת חוקי עבודה 2570* – הגשת תלונה על מעסיקים בשל הפרת חוקי עבודה. ניתן להגיש תלונה אנונימית.

אפליה בעבודה 074-7696562

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע בכתבה לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין ותקנות מדינת ישראל.

מעוניינים בשירות חישוב פיצויים ? השאירו פרטים!